Råger

Randers kommune foretager en bestandsregulering af råger på de kommunale områder.

Rågen er fredet som spurvefugl iht. EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, men efter den danske lovgivning kan man søge om forårsregulering af ungerne hos Naturstyrelsen.

Bestanden af råger reguleres med beskydning af rågeunger ved reden, fra den 1. maj til den 13. juni efter regler, der er fastsat i "Bekendtgørelse om vildtskader".
Randers kommune regulerer kun råger på kommunale naturområder.

I den periode vil jægere udpeget af Randers kommunes natur og miljø foretage nedskydning af rågeunger fra redetræerne, i de kommunale områder der er søgt dispensation til skydning af rågeunger.

Der er pt. rågekolonier i følgende kommunale naturområder: Oust Mølle, Vestparken, Skovbakken, Gethers Anlægget, Fiskergården, Haslund og Digterparken i Langå.

Har du spørgsmål vedr. råger på kommunale arealer kontakt venligst 'Grønne områder og Friluftsliv' på 25441697 eller email: natur@randers.dk

Spørgsmål om råger på private arealer kontakt Naturstyrelsen.