Vielse på rådhuset

I har mulighed for at blive viet på det smukke gamle rådhus i Randers.

Vær opmærksom på, at I skal udfylde og indsende ægteskabserklæringen i god tid inden jeres planlagte vielse. Ægteskabserklæring må dog tidligst indsendes 4 måneder før vielsesdatoen.

Læs mere om hvordan I bliver gift her.

Herefter udsteder Borgerservice alle relevante papirer til vielsen og fremsender en bekræftelse med oplysning om dato og tidspunkt til jer.

Der skal påregnes 3-4 ugers ekspeditionstid fra den dag, Borgerservice modtager ægteskabserklæringen.

Tidspunkter for vielser

I kan blive viet i følgende tidsrum:

Højsæson: 1. april til 1. september

Vielserne foregår fredag og lørdag fra kl. 10.00. og på følgende torsdage

  • 11. april
  • 25. april
  • 9. maj
  • 23. maj
  • 6. juni
  • 20. juni
  • 4. juli
  • 18. juli
  • 1. august
  • 22. august

Samt  onsdage den 24. april 2024.

Der er afsat 15 minutter til hver vielse.

Lavsæson: 1. september til 1. april

Vielserne foregår fredag og lørdag fra kl. 10.00.

Der er afsat 15 minutter til hver vielse.

Randers Kommune afvikler ikke vielser på søndage og helligdage.

Vielsesritualet af Svend Brinkmann

Svend Brinkmann, psykologiprofessor og medlem af Etisk Råd, er forfatter til teksten til kommunens vielsesritual.

Vielsesteksten tager afsæt i kærlighedens essens – at parforholdet er en gave man får og en opgave man har. Teksten er skrevet, så alle, der vælger at markere deres kærlighed med et borgerligt bryllup, kan føle sig inkluderet. Det er ikke bundet af religiøse symboler eller traditioner og rummer alle, uanset hvem de elsker og hvornår i livet de skal vies.

Kære brudepar!

Først vil jeg byde jer [og jeres gæster] velkommen på Randers Gamle Rådhus!

I er kommet, fordi I ønsker at blive gift. Fordi I ønsker at være sammen. Fordi I ønsker at høre til hinanden.

Det er en stor og vigtig beslutning, for når man siger ja til et andet menneske, siger man ja til at vise hensyn, forpligte sig og være der for hinanden – også når det er svært. Man siger ja til en stor opgave i livet.

Når et ”ja” til et andet menneske udspringer af kærlighed, er det dog ikke blot en opgave, men
også en gave. Kærlighed er en gave, man skal tage imod, og det er en gave, man skal give. Og det har I valgt at gøre i dag.

Til opgaven hører, at I respekterer hinanden: I tilhører hinanden, men skal huske på, at I ikke er ens.

Til opgaven hører, at I lytter til hinanden og prøver at lære af hinanden: I skal hjælpe hinanden, og skal huske på, at I kan forskellige ting.

Til opgaven hører, at I drager omsorg for hinanden: I har hver jeres styrker, og skal huske på, at ingen kan være stærk altid. Derfor skal I støtte hinanden.

Til gaven hører fortroligheden og samværet, glæden og kærligheden selv. Kærligheden er den største gave, vi mennesker kan få.

Tillykke med beslutningen om, at I vil give hinanden denne gave, og at I vil påtage jer den opgave, det er at være sammen i livet!

I digtet ”Så tag mit hjerte” beskrev Tove Ditlevsen på smukkeste vis kærlighedens væsen som gave og opgave, og derfor vil jeg slutte med at læse det for jer:

1. Så tag mit hjerte i dine hænder,
men tag det varsomt og tag det blidt,
det røde hjerte, ah, nu er det dit.

2. Det slår så roligt, det slår så dæmpet,
for det har elsket, og det har lidt,
nu er det stille, ah, nu er det dit.

3. Og det kan såres, og det kan segne,
og det kan glemme og glemme tit,
men glemmer aldrig, ah, at det er dit.

4. Det var så stærkt og så stolt, mit hjerte,
det sov og drømte i lyst og leg, leg,
nu kan det knuses, ah, men kun af dig.

Rådhuset åbner 15 minutter før selve vielsen skal finde sted.

Når I ankommer til rådhuset, vil I blive modtaget i foyeren af en medarbejder.

I er velkommen til at tage gæster med - op til 75 personer (oplys venligst antal i Bemærkninger, når I udfylder ægteskabserklæringen).

Der er mulighed for at benytte et lokale med garderobe, indtil I bliver hentet op i Byrådssalen til selve vielsen.

Der er adgang for kørestolsbrugere – oplys om behov i Bemærkninger, når I udfylder ægteskabserklæringen.

Når det bliver jeres tur, bliver I hentet af en medarbejder og fulgt op i Byrådssalen.

Til vielsen skal der ud over giftefoged være to vidner til stede. Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I oplyse, om I selv har vidner med. Hvis I ikke selv har vidner med, stiller kommunen vidner til rådighed.

I må gerne fotografere til vielsen.

Der er afsat 15 minutter til hvert par.

Hvis afbud på en lørdag kontakt tlf. 8915 1650.

Hvis I vil nyde et glas og fejre vielsen, kan I få stillet et lokale til rådighed i 15 minutter efter selve vielsen. I skal selv medbringe drikkevarer og glas mv. (Hvis I ønsker at benytte et lokale efter vielsen, oplyses dette i Bemærkninger, når I udfylder ægteskabserklæringen).

I må gerne kaste ris efter brudeparret udenfor.

Hvis I har behov for tolkebistand til vielsen, skal dette oplyses i Bemærkninger ved udfyldelse af ægteskabserklæringen.

Hvis I eller din kommende ægtefælle er bosat i udlandet og ønsker at blive viet på Det Gamle Rådhus i Randers, skal I kontakte Randers Kommunes Borgerservice på tlf. 8915 1515.