Vielse på rådhuset

I har mulighed for at blive viet på det smukke gamle rådhus i Randers.

Vær opmærksom på, at I skal udfylde og indsende ægteskabserklæringen i god tid inden jeres planlagte vielse. Ægteskabserklæring må dog tidligst indsendes 4 måneder før vielsesdatoen.

Læs mere om hvordan I bliver gift her.

Herefter udsteder Borgerservice alle relevante papirer til vielsen og fremsender en bekræftelse med oplysning om dato og tidspunkt til jer.

Der skal påregnes 3-4 ugers ekspeditionstid fra den dag, Borgerservice modtager ægteskabserklæringen.

Tidspunkter for vielser

I kan blive viet i følgende tidsrum:

Højsæson: 1. april til 1. september

Vielserne foregår torsdag, fredag og lørdag fra kl. 10.00.

Der er afsat 15 minutter til hver vielse.

Lavsæson: 1. september til 1. april

Vielserne foregår fredag og lørdag fra kl. 10.00.

Der er afsat 15 minutter til hver vielse.

Randers Kommune afvikler ikke vielser på søndage og helligdage.

Rådhuset åbner 15 minutter før selve vielsen skal finde sted.

Når I ankommer til rådhuset, vil I blive modtaget i foyeren af en medarbejder.

I er velkommen til at tage gæster med - op til 75 personer (oplys venligst antal i Bemærkninger, når I udfylder ægteskabserklæringen).

Der er mulighed for at benytte et lokale med garderobe, indtil I bliver hentet op i Byrådssalen til selve vielsen.

Der er adgang for kørestolsbrugere – oplys om behov i Bemærkninger, når I udfylder ægteskabserklæringen.

Når det bliver jeres tur, bliver I hentet af en medarbejder og fulgt op i Byrådssalen.

Til vielsen skal der ud over giftefoged være to vidner til stede. Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I oplyse, om I selv har vidner med. Hvis I ikke selv har vidner med, stiller kommunen vidner til rådighed.

I må gerne fotografere til vielsen.

Der er afsat 15 minutter til hvert par.

Hvis afbud på en lørdag kontakt tlf. 8915 1650.

Hvis I vil nyde et glas og fejre vielsen, kan I få stillet et lokale til rådighed i 15 minutter efter selve vielsen. I skal selv medbringe drikkevarer og glas mv. (Hvis I ønsker at benytte et lokale efter vielsen, oplyses dette i Bemærkninger, når I udfylder ægteskabserklæringen).

I må gerne kaste ris efter brudeparret udenfor.

Hvis I har behov for tolkebistand til vielsen, skal dette oplyses i Bemærkninger ved udfyldelse af ægteskabserklæringen.

Hvis I eller din kommende ægtefælle er bosat i udlandet og ønsker at blive viet på Det Gamle Rådhus i Randers, skal I kontakte Randers Kommunes Borgerservice på tlf. 8915 1515.