Attester

Hvis du har mistet en attest, kan du i nogle tilfælde bestille en ny

Der er tre forskellige attester, du kan bestille.

Personattest (dansk og dansk/engelsk)

Personattesten erstatter den tidligere fødselsattest eller fødsels- og navneattest.

Du kan bestille din egen Personattest, og du kan bestille en personattest på dit barn under 18 år. Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

  • fødselsregistreret i Danmark
  • registreret på baggrund af international fremmedadoption

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan fx dreje sig om en navneændring efter 1. april 2006 eller hvis du er blevet navngivet ved dåb i Folkekirken.  

Fødsels- og dåbsattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, når du er døbt i den danske folkekirke, eller for dit barn (under 18 år), der ligeledes er døbt i den danske folkekirke.

Vielsesattest (dansk og dansk/engelsk)

Du kan bestille denne attest, hvis du er viet i den danske folkekirke.

Hvis du ikke kan få nogle af ovenstående attester, kan du rekvirere en registerindsigt.

Du kan bestille din egen Personattest, og du kan bestille en personattest på dit barn under 18 år.

Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

  • fødselsregistreret i Danmark
  • registreret på baggrund af international fremmedadoption

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan fx dreje sig om en navneændring efter 1. april 2006 eller hvis du er blevet navngivet ved dåb i Folkekirken.

Læs mere om Personattesten.

Bemærk, at du kan modtage din attest digitalt i Digital Post. Attesten er digitalt signeret.

Du kan også få din Personattest ved personlig henvendelse til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune. Husk at medbringe billed-ID.

Find kontaktoplysninger til dit sogn:

Bemærk, at danske myndigheder allerede har adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Hvis du ikke har MitID, hvis du har en fuldmagt på papir, eller hvis det haster med at få en attest på dig selv, er det muligt at få:

  • Personattest ved personlig henvendelse til en personregisterfører i enten et sogn eller i Sønderjylland til en kommune.
  • Fødsels- og dåbsattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn.
  • Vielsesattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn, hvis du er viet i folkekirken.     

Kontakt dit bopælssogn for at få afklaret, om du kan få attesten med hjem, når du henvender dig.

Husk at medbringe billed-ID ved personlig henvendelse.

Du kan bestille en ny vielsesattest.

Det forudsættes, at du er viet i folkekirken, hvis du bestiller en attest digitalt eller henvender dig til sognet efter en vielsesattest.

Du kan også få din vielsesattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation.

Du kan finde kontaktoplysninger til dit bopælssogn på Sogneportalen.

Bemærk, at du kan modtage din attest digitalt i Digital Post. Attesten er digitalt signeret.

Danske myndigheder har allerede adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Hvis du er blevet gift på rådhuset, skal du kontakte kommunen for at få en ny vielsesattest.

Det forudsættes, at du er døbt i Danmark, hvis du har brug for en fødsels- og dåbsattest. Hvis du skal bruge en tilsvarende attest, og ikke er døbt, så skal du bestille en Personattest.

Du kan bestille din egen fødsels- og dåbsattest, og du kan bestille en attest på dit barn under 18 år.    

Du kan også få din fødsels- og dåbsattest ved personlig henvendelse til dit bopælssogn. Medbring billedlegitimation.

Du kan finde adressen til dit bopælssogn på Sogneportalen.

Danske myndigheder har allerede adgang til de informationer, der er på en dansk attest. Derfor er det kun sjældent nødvendigt at bruge en attest overfor en dansk myndighed.

Bemærk, at du kan modtage din attest digitalt i Digital Post. Attesten er digitalt signeret.

Hvis du er født og døbt i Sønderjylland, kan du ikke få en fødsels- og dåbsattest. I det tilfælde kan der alene udstedes en dåbsattest af sognet. Det forudsætter, at du er døbt i folkekirken. Dåbsattesten kan ikke bestilles med MitID.