Vejviserbeskyttelse

Hvis ikke du ønsker at blive optaget i Mostrups Vejviser, kan du anmode om fritagelse digitalt.

Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

Under punktet Vælg beskyttelsestype vælger du Vejviserbeskyttelse.