Digital Post for dig på 15 år

Når du fylder 15 år, får du automatisk en digital postkasse i Digital Post

Beskederne i Digital Post kommer fra fx din kommune, biblioteket, tandlægen og hospitalet. Hvis du har et fritidsjob, kan du også få post om udbetaling af feriepenge. 

Du kan spørge dine forældre om hjælp, hvis du er i tvivl om, hvordan du bestiller MitID eller får adgang til Digital Post.

Du kan også få hjælp til Digital Post hos kommunen. Læs mere på kommunens hjemmeside. Vær opmærksom på, at nogle steder skal man bestille tid for at få hjælp.

Hvis du har brug for hjælp til at bestille dit MitID, kan du læse mere på borger.dk/15.

Hvis du ikke kan finde dit brev om Digital Post, som vi har sendt til dig som papirpost, kan du også se det her:

Digital Post til forældre

Når dit barn fylder 15 år, sender offentlige myndigheder beskeder direkte til dit barns egen Digital Post. Postkassen bliver oprettet automatisk.

Du skal blot hjælpe dit barn med at få adgang til Digital Post.

Som forælder sender Digitaliseringsstyrelsen et informationsbrev til dig cirka 3 uger før, at dit barn fylder 15 år. Du vil modtage det i Digital Post. Hvis du er fritaget fra Digital Post, modtager du brevet med almindelige brevpost. 

Hjælp din 15-årige med:
  • at bestille MitID første gang
  • at komme i gang med Digital Post, hvis din 15-årige allerede har et MitID til fx netbank
  • at logge på Digital Post første gang. Her kan I sammen udfylde kontaktoplysninger, så der kommer en sms eller e-mail, når der er nye beskeder i Digital Post.

Det er vigtigt, at din 15-årige får adgang til Digital Post hurtigst muligt efter at være fyldt 15 år. Ellers er der risiko for at misse vigtige beskeder fra offentlige myndigheder om fx biblioteksbøder, hospitalsindkaldelser, feriepenge osv. Du vil som forælder ikke længere modtage disse beskeder på vegne af din 15-årige.  

Din 15-årige kan finde hjælp på borger.dk/15.

Du kan som forælder læse mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn i Forældreguiden ’Guide: Når du er forælder til en teenager’.  

I Digital Post får din 15-årige beskeder fra offentlige myndigheder. Til at begynde med kan det fx være beskeder som biblioteksbøder eller feriepenge, hvis din 15-årige har et fritidsjob. Det kan også være indkaldelse til tandlægen eller til undersøgelser på hospitalet.

Det er lovpligtigt at have Digital Post til beskeder fra det offentlige for alle, der er fyldt 15 år.

Som udgangspunkt er det kun din 15-årige, der har adgang til sin egen Digital Post fra det offentlige.

Vi anbefaler, at du taler med din 15-årige om, at du har to muligheder for at støtte op om, at de får læst deres Digital Post.

Hvis din 15-årige ønsker det, kan du som forælder:

  • få tildelt læseadgang
  • få besked om ny post, når der er ny post til din 15-årige. 

For at få læseadgang til din 15-åriges Digital Post, skal din 15-årige selv tildele dig adgangen via Digital Post på borger.dk eller få hjælp til det hos kommunen. 

For at få besked om ny post kan din 15-årige indtaste et mobilnummer og op til 5 e-mailadresser under ’Beskeder om ny post’ i menuen i Digital Post på borger.dk, når din 15-årige er logget ind.

Du kan som forælder ikke overtage ansvaret, men du kan hjælpe din 15-årige med at læse og forstå beskederne fra offentlige myndigheder.

Efter at være fyldt 15 år har man selv ansvaret for at læse beskeder fra offentlige myndigheder i sin Digital Post.

Det er lovpligtigt.

Når dit barn fylder 15 år, modtager barnet et brev om Digital Post med almindelig brevpost.

Hvis du og dit barn ikke kan finde brevet, kan I se brevet her:

Cirka 3 uger før dit barn fylder 15 år, modtager du som forælder et brev i Digital Post om dit barns tilmelding til Digital Post. Hvis du som forælder er fritaget fra Digital Post, modtager du brevet med almindelige brevpost.

Hvis du ikke kan finde brevet, kan du se brevet her: