Bestil oplysninger om dig selv ved Randers Stadsarkiv

Du kan anmode Randers Stadsarkiv om at få indsigt i dine egne personoplysninger, som er afleveret til arkiv – f.eks. børnesager.

Arkivloven giver dig ret til at få indsigt i og udleveret oplysninger om dig selv fra Randers Stadsarkiv. Du har dermed ret til at få udleveret kopier af dokumenter, hvor dit navn er indeholdt i dokumentet.

Det er kun oplysninger om dig selv, du kan få udleveret. Er der oplysninger om andre i dokumenterne, f.eks. om din mor, søskende, m.v., skal disse slettes inden dokumenterne udleveres.

Brug denne blanket for at anmode Randers Stadsarkiv om at få udleveret dine personoplysninger fra arkiv.

Eksamensbevis

Randers Stadsarkiv opbevarer afgangsbeviser (eksamensbeviser) for folkeskoler i Randers. Du kan bestille en kopi af dit afgangsbevis her