Nordre Kirkegård

Nordre Kirkegård ligger i det nordøstlige Randers og er anlagt i årerne 1917-19.

Nordre Kirkegård er på ca. 11 ha og indeholder kapel og krematorium for både Nordre og Østre kirkegårde.

Nordre Kirkegård og er opbygget med en øst- vestgående midterakse, hvor omkring den nord- og sydlige del oprindelig var hinandens spejlbillede.

På denne kirkegård findes så godt som alle begravelsesformer lige fra de traditionelle hæk-omkransede gravsteder over urnegravsteder, mindeplæner med og uden gravminder til et skovkirkegårdsafsnit.

På Nordre Kirkegård finder du også Mindelunden for faldne i 1940-1945.

Nordre Kirkegård ligger på Nørrebrogade 94, 8930 Randers NØ.

Retningslinjer

Nedenfor kan du se retningslinjer for de forskellige afdelinger på Nordre Kirkegård. De forskellige afdelinger på kirkegården er underlagt begrænsninger med hensyn til indretning, beplantning, gravsten m.m.