Nordre Kirkegård

Nordre Kirkegård ligger i det nordøstlige Randers og er anlagt i årerne 1917-19.

Nordre Kirkegård er på ca. 11 ha og indeholder kapel og krematorium for både Nordre og Østre kirkegårde.

Nordre Kirkegård og er opbygget med en øst- vestgående midterakse, hvor omkring den nord- og sydlige del oprindelig var hinandens spejlbillede.

På denne kirkegård findes så godt som alle begravelsesformer lige fra de traditionelle hæk-omkransede gravsteder over urnegravsteder, mindeplæner med og uden gravminder til et skovkirkegårdsafsnit.

Nordre Kirkegård ligger på Nørrebrogade 94, 8930 Randers NØ.

Kontakt

Kirkegårdskontoret

Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 1694
E-mail: kgd@randers.dk

Åbningstid og telefontid:

  • Mandag og tirsdag: 10.00-14.30
  • Fredag: 10.00-13.00

Krematoriet

Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 8643 0725

Telefontid: Mandag-fredag 09.00-15.00

Henvendelse til krematorie er kun for afhentning af urne. Al henvendelse vedr. bisættelser, urnenedsættelser og begravelser skal ske til Kirkegårdskontoret.