Afdeling H - kistegravsted

Retningslinjer for Afdeling H på Nordre Kirkegård

Afdeling H består af kistegravsteder.

Fredningsperiode og brugsret

Fredningsperioden på Nordre Kirkegård er 20 år ved kistebegravelse.

I fredningsperioden er der gravfred over afdøde, og gravstedet kan derfor ikke benyttes.

Brugsretten til gravstedet følger automatisk fredningsperioden og udløber altid den 31. december. Herefter udsendes der et fornyelsesbrev, så pårørende kan forny brugsretten mod betaling.

Gravsten

Der er ingen krav til gravstenens størrelse, materiale eller inskription.

Der skal være gravsten på gravstedet senest 12 måneder efter højtideligheden.

Beplantning og pynt

Gravstederne må beplantes efter eget ønske.

Der må lægges granitskærver eller almindeligt ral str. 4-8 mm på gravstedet. Lagets tykkelse skal godkendes af kirkegårdens personale.

Kirkegården kan mod betaling anlægge, renholde, grandække samt plante forårs- og sommerblomster på gravstedet.

Kirkegårdskontoret kan forlange træer over 1,5 meters højde beskåret eller fjernet, hvis de skønnes at være til ulempe eller mispryd.

Anlæg af gravsted

Efter begravelsen efterfylder kirkegården jord på gravstedet efter behov indtil anlæg af gravstedet.

Kirkegården anbefaler, at gravstedet tidligst anlægges 6 måneder efter begravelsen, gerne efter aftale med gartneren i afdeling H. Vælger pårørende at anlægge gravstedet før anbefalet, skal gravstedsejeren betale udgifter i forbindelse med efterfyldning af jord m.m..

Ren- og vedligeholdelse af gravsted

Ejeren af kistegravstedet har pligt til at ren- og vedligeholde gravstedet, så det til enhver tid i fredningsperioden og eventuelle efterfølgende fornyelsesperioder fremstår velplejet og fri for ukrudt.

Forsømmes et gravsted efter Kirkegårdskontorets skøn, opfordres gravstedsejeren skriftligt til at gøre gravstedet i forsvarlig stand. Efterkommes det ikke, udføres arbejdet af kirkegårdspersonalet for gravstedsejerens regning.

Ved gentagen misvedligehold kan Kirkegårdskontoret lade gravstedet sløjfe eller udlægge i græs for resten af fredningsperioden. Sker dette, vil der blive opkrævet betaling for græsslåning frem til fredningsperiodens udløb.

Valg af gravsted

Pårørende kan efter aftale med kirkegårdskontoret udvælge et gravsted på kirkegården. Det er vigtigt, at man ser det udvalgte gravsted inden køb.

Efter højtideligheden

Foregår højtideligheden i Nordre - eller Østre Kapel lægges blomsterne på gravstedet af kirkegårdspersonalet.

Hvis højtideligheden foregår et andet sted, sørger bedemanden eller de pårørende for, at blomsterne lægges på gravstedet.

Efter 7-14 dage fjernes blomsterne på gravstedet af kirkegårdspersonalet.

Økonomiske forhold

Takster for ydelserne på kirkegården fastsættes af Randers Byråd, og alle ydelser er forudbetalt.

Renholdelse af kistegravsteder betales efter regning. Renholdelse af gravstederne omfatter afrivning, hækklipning og beskæring af planter på gravstedet.

Se takster for Nordre Kirkegård.