Afdeling TE, TF, TG, VA og VB

Retningslinjer for Afdeling TE, TF, TG, VA og VB på Nordre Kirkegård

Afdelingen består af egetræer, der danner et samlet "tag". Der bliver tyndet i bevoksningen, så træerne kan udvikle sig.

Bundvegetationen udgøres af naturligt forekommende græsser og urter, der bliver slået 2-3 gange årligt.

Der er plads til 2 urner i hvert gravsted i denne afdeling.

Fredningsperiode og brugsret

Fredningsperioden på Nordre Kirkegård er 20 år ved kistebegravelse og 10 år ved bisættelse med efterfølgende urnenedsættelse.

I fredningsperioden er der gravfred over afdøde, og gravstedet kan derfor ikke benyttes.

Brugsretten til gravstedet følger automatisk fredningsperioden og udløber altid den 31. december. Herefter udsendes der et fornyelsesbrev, så pårørende kan forny brugsretten mod betaling.

Gravsten

Gravstenen skal være en opretstående natursten, hvor målene maksimum må være 40 x 60 cm.

Inskriptionen skal være indhugget eller sandblæst og må ikke være malet.

Der skal være gravsten på gravstedet senest 6 måneder efter urnenedsættelsen.

Blomster og pynt

Der må kun sættes én blomst i vasen, som udleveres af kirkegården. Stilles der flere blomster eller andet pynt, vil det blive fjernet.

Der må ikke plantes på gravstedet, og det må ikke indrammes af planter eller faste genstande, da alle gravstederne skal udgøre en samlet enhed.

I perioden fra 1. december til slutningen af marts må der lægges blomster og kranse på gravstedet. Herudover må der ikke lægges noget på gravstedet.

Valg af gravsted

Pårørende kan efter aftale med kirkegårdskontoret udvælge et gravsted på kirkegården. Det er vigtigt, at man ser det udvalgte gravsted inden køb.

Efter højtideligheden

Foregår højtideligheden i Nordre - eller Østre Kapel lægges blomsterne på gravstedet af kirkegårdspersonalet.

Hvis højtideligheden foregår et andet sted, sørger bedemanden eller de pårørende for, at blomsterne lægges på gravstedet.

Efter 7-14 dage fjernes blomsterne på gravstedet af kirkegårdspersonalet.

Urnenedsættelse

Anmelder skal kontakte kirkegårdskontoret for aftale om urnenedsættelse, når urnen er klar (efter modtagelse af faktura).

I forbindelse med urnenedsættelse er det muligt, at I som pårørende selv bærer urnen til gravstedet.

Ønsker I som pårørende selv at bære urnen til gravstedet, mødes I med en medarbejder fra kirkegården uden for Kirkegårdskontoret på et aftalt tidspunkt. Her vil I få urnen overrakt og følges herefter til gravstedet.

Ønsker I som pårørende ikke at bære urnen til gravstedet, mødes I med kirkegårdens medarbejder ved gravstedet. I dette tilfælde bringer kirkegårdens medarbejder urnen til gravstedet.

Som pårørende kan I vælge selv at sænke urnen eller lade kirkegårdens medarbejder sænke urnen.

Når urnen er nedsat, bedes I som pårørende trække jer lidt til side eller evt. gå en tur på kirkegården, mens urnen bliver dækket. Herefter er I velkomne til at gå tilbage til gravstedet.

Økonomiske forhold

Takster for ydelserne på kirkegården fastsættes af Randers Byråd, og alle ydelser er forudbetalt.

Renholdelse er obligatorisk og foretages af kirkegården. Betaling for renholdelsen sker for hele fredningsperioden, og samtidig betales der forud for sløjfning af gravstedet.

Se takster for Nordre Kirkegård.