Søndre Urnebegravelsesplads

Søndre Urnebegravelsesplads indviet år 2020 i Lykkeshøj Skov, beliggende sydøst for Randers by.

Søndre Urnebegravelsesplads i Lykkeshøj Skov er på godt 2500 kvadratmeter og har indtil videre plads til 900 urnegrave. Indbyggere i Randers Kommune er sikret ret til bisættelse i urnebegravelsespladsen. Urnebegravelsespladsen er uindviet jord, hvorfor urner fra alle trosretninger kan blive nedsat.

Der er offentlig adgang til urnebegravelsespladsen, der skal selvfølgelig tilstræbes sømmelig opførsel ved færdsel på urnepladsen. Randers Kommunes kirkegårdskontor fører protokol og kort over urnebegravelsespladsen samt tilsyn i forbindelse med urnenedsættelser.

Det er muligt at overvære urnenedsættelse på Søndre Urnebegravelsesplads. Det er kirkegårdskontoret, der fastsætter tidspunkt for nedsættelsen, samt hvor urnen skal nedsættes.

Regler for urnegravstederne

  • Urnegravstederne udlægges som anonyme gravsteder på en halv gange en halv meter.
  • Urnegravstederne kan ikke reserveres.
  • Fredningsperioden for gravstederne er 10 år og kan ikke forlænges.
  • Der må ikke opsættes monumenter eller anden form for udsmykning, mindesmærker eller markering af urnegravstedet.
  • Der må ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende.

Find vej

Søndre Urnebegravelsesplads ligger på Lykkeshøjvej, 8960 Randers SØ.

Rød: Urnebegravelsespladsen - Blå: Parkering