Pas til børn under 18 år

Børn under 18 år skal have et pas. Ved bestilling af pas skal barnet selv møde op i Borgerservice.

For at et barn under 18 år kan få udstedt eller fornyet et pas, skal begge indehavere af forældremyndigheden give samtykke - også selvom forældrene er gift og bor sammen.

Underskrift fra begge forældre gælder også selv om barnet har haft pas i forvejen.

Der er også mulighed for, at I udfylder samtykkeerklæringen på en papirblanket.

Følg linket 'Du har også mulighed for at printe og udfylde samtykkeerklæringen' herunder og medbring blanketten ved bestilling af barnets pas i Borgerservice.

Barnet skal møde personligt op i Borgerservice ved bestilling af pas.

Husk at medbringe dåbsattest/navneattest på barnet, hvis barnet ikke har haft udstedt et dansk pas før - ellers medbring passet.

Husk også, at Borgerservice ikke kan tilbyde at tage pasfoto af børn under 5 år.