Diplom Danmark

Diplom Danmark er en idrætslederuddannelse for dig på 14-17 år i folkeskolernes 8.-10. klasse.

Diplom Danmark er en skræddersyet uddannelse for dig, der drømmer om at gøre en indsats indenfor foreningslivet.

For at deltage i uddannelsen skal du være mellem 14 og 17 år og gå i 8., 9. eller 10. klasse på en folkeskole.

Diplom Danmark består af fire dele:

  1. Træneruddannelse
  2. Juniorleder Diplomuddannelse
  3. Klubpraktik
  4. Individuel mundtlig evaluering

Uddannelsen er den eneste af sin art i Danmark for kommende unge idrætsledere. Uddannelsen kan bruges til alle idrætsgrene.

Du tilmelder dig Diplom Danmark ved at kontakte den folkeskole, du går på, eller Randers Ungdomsskole.

Med Diplom Danmark vil vi højne det frivillige engagement i foreningslivet og imødekomme foreningslivets mangel på unge uddannede trænere og ledere.

Foreningslivet udgør et vigtigt aktiv for børn og unges trivsel, og derfor skal uddannelsen give dig de bedste forudsætninger for at bidrage til det. Du skal have en grundlæggende forståelse for fællesskab og aktiv samfundsdeltagelse.

Vi vil skabe de optimale betingelser for, at du kan udvikle dig og blive aktiv medspiller i en klub som fx træner, assistenttræner, holdleder, klubleder elle bestyrelsesmedlem.

"Diplom Danmark er et spændende initiativ på idræts- og udannelsesområdet, som vil kunne blive et brugbart redskab i landets idrætsforeninger" - Jacob Andersen, redaktør, DIF.

"... vi håber, at denne uddannelse kan medvirke til at starte en fødekæde af unge ledere og trænere, som er afgørende for, at vi kan fastholde vores foreningskultur langt ud i fremtiden" - Henriette K. Jensen, udviklingschef, DBU.

Diplom Danmark er opstået i et samarbejde mellem Randers Kommune, Randers Ungdomsskole og Tradium.

John Witting og Jesper Møgelvang står bag idéen til Diplom Danmark. De to står også bag Fodboldlinjen Randers (modtager af Danskernes Idrætspris 2019) og Juniorleder Diplomuddannelsen for folkeskoleelever fra 9. klasse.

John Witting er uddannet folkeskolelærer og leder af Fodboldlinjen i Randers.

Jesper Møgelvang er lektor og koordinator for studieretningen Sport Leadership på Tradium, Handelsgymnasiet i Randers, hvor eleverne arbejder aktivt med sport og ledelse.

Både John Witting og Jesper Møgelvang har stor erfaring fra det frivillige foreningsliv, primært inden for fodbold, og de brænder derfor begge for udviklingen af engagementet i det frivillige foreningsliv.

Diplomet

Som afslutning på Diplom Danmark kan der afholdes en ceremoni, hvor du og dine kammerater får overrakt jeres diplomer. Forældre kan inviteres til arrangementet. Arrangementet kan afholdes i samarbejde med de parter, der i årets løb har været en del af uddannelsen.

Diplomet indeholder en oversigt over de fire delelementer i Diplom Danmark, hvor det grundigt beskrives, hvad du har været i gennem med træneruddannelse, Juniorleder Diplomuddannelse, klubpraktik og den individuelle mundtlige evaluering.

Du kan bruge diplomet til at begynde en træner- eller ledergerning i foreningers ungdomsafdelinger. Diplomet vil ligeledes være et plus på CV'et, fx i forbindelse med en evt. videregående uddannelse til lærer, pædagog eller lignende.