Juniorleder Diplomuddannelse

Juniorleder Diplomuddannelsen (del 2) foregår i januar/februar.

Som en del af Diplom Danmark indgår Juniorleder Diplomuddannelsen, der er udviklet i et samarbejde mellem Fodboldlinjen i Randers og Tradium, Handelsgymnasiet (HHX) i Randers.

Undervisningen foregår i januar og februar måned i fem moduler af 90 minutter.

Forløbet afsluttes med en gruppeeksamen.

Formål

Formålet med Juniorleder Diplomuddannelsen er at opbygge egen klub/forening. Det kan fx være en håndbold-, basket- eller fodboldklub inden for elite eller bredde, som har et socialt formål.

Projektet skal laves i grupper med 3-4 elever i hver gruppe.

Klubben/foreningen skal bygges op omkring etablering af en strategi, der skal udarbejdes budgetter og personlighedstest, og klubben skal markedsføres på de sociale medier, fx Instagram og Facebook.

Forløb

Uge 1 – Strategi: Idé, mission, vision og værdier samt logo og spilletøj

Uge 2 – Økonomi: Etablerings- og driftsbudget

Uge 3 – Udarbejdelse af personprofil

Uge 4 – Marketing: Målgruppe og markedsføring via sociale medier

Uge 5 – Strategi: Mål og SWOT

Uge 6 – Gruppeeksamen (30 minutter pr. gruppe)

Eksamen

Juniorleder Diplomuddannelsen afsluttes med en gruppeeksamen.

Forud for eksamen skal I udarbejde en synopsis.

Til eksamen skal I i en PowerPoint-præsentation komme ind på de emner, som undervisningen har taget udgangspunkt i.

I skal afslutte med at konkludere på go eller no-go for projektet.