Indmeld eller udmeld dit barn

Fritidshjemmene løser mange af de samme opgaver som SFO'erne, men pasningen foregår i bygninger adskilt fra skolerne og med en højere personalenormering.

Indmeld dit barn

Du kan indmelde dit barn via Den Digitale Pladsanvisning, som du finder via linket herunder.

Fritidshjemmene tilbyder udelukkende heldagspladser.

Udmeld dit barn

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden. Udmeldelse sker skriftligt til fritidshjem eller elektronisk via Digital Pladsanvisning.

Ved overflytning fra et fritidstilbud til et andet skal der ikke ske udmeldelse.

Fritidshjemmene skal være særlig opmærksomme på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Normering (antallet af voksne pr. barn)

Fritidshjemmenes normering gør, at de har mulighed for at lave et udvidet forældresamarbejde, som er vigtigt for mange af de børn, der er indmeldt i netop disse.

Fritidshjemmene skal i samarbejde med skolen og forældrene medvirke til at skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet eksempelvis gennem mulighed for lektielæsning.

Fritidshjemmene er underlagt Dagtilbudsloven. Ifølge Dagtilbudslovens § 45 skal børn i fritidshjem have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde skal understøtte børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Man skal bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund.