Om skolefritidsordning (SFO)

Her kan du læse om de forskellige SFO-tilbud, søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Heldagstilbud/SFO I

Sædvanligvis åben fra. kl. 06.30 til skoledagens begyndelse og fra skoledagens ophør til kl. 17.00.

Herudover vil der i skolernes ferieperioder være åben mellem kl. 06.30 og 17.00.

Bortset fra:

  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag den 5. juni
  • Dagene fra og med den 24. december til og med 31. december.

Der afleveres til ferieinstitutioner

I sommerferien (bortset fra den første skolefri uge, typisk uge 27, og bortset fra ugen op til skolestart, typisk uge 32). I disse uger foregår pasning i egen SFO.

Der er lukket i SFO i uge 29 og 30.

Der tilbydes også pasning i ferieinstitution i uge 42 (efterårsferien) og uge 7 (vinterferien).

Morgentilbud

Sædvanligvis åben fra. kl. 06.30 til skoledagens begyndelse.

Der er ingen pasning i skolernes ferier.

Morgen- og Ferietilbud

Tilbuddet omfatter mulighed for pasning fra kl. 06.30 til skoledagens begyndelse på skoledage og i skolernes ferieperioder.

Ændring fra heldagstilbud til morgentilbud kan ske med en måneds varsel til den 1. eller den 16. i en måned.

Fra morgentilbud til heldagstilbud samt morgen/ferietilbud til heldagstilbud kan ske fra dag til dag.

SFO II og SFO III

Åbningstiden er kl. 14.00-17.00 samt i skolernes ferieperioder fra kl. 08.00-17.00.

Bortset fra:

  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag den 5. juni
  • Dagene fra og med den 24. december til og med 31. december.

Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, fritidshjem og SFO - uanset klassetrin.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser.

Dog ydes der IKKE søskendetilskud til pladser i fritids- og juniorklubber fra 4.-7. klasse.

Økonomisk fripladstilskud

Beregnes ud fra husstandens samlede indtægt før Skat.

Læs mere om økonomisk friplads.