Om skolefritidsordning (SFO)

Her kan du læse om de forskellige SFO-tilbud, søskenderabat og økonomisk friplads.

Heldagstilbud

Sædvanligvis åben fra. kl. 06.30 til skoledagens begyndelse og fra skoledagens ophør til kl. 17.00.

Herudover vil der i skolernes ferieperioder være åben mellem kl. 06.30 og 17.00.

Bortset fra:

  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag,
  • Grundlovsdag 5. juni
  • Dagene fra og med den 24. december til og med 31. december.

Der afleveres til ferieinstitutioner

I sommerferien (bortset fra den første skolefri uge, typisk uge 27, og bortset fra ugen op til skolestart, typisk uge 32). I disse uger foregår pasning i egen SFO.

Der er lukket i SFO i uge 29 og 30.

Der tilbydes også pasning i ferieinstitution i uge 42 (efterårsferien) og uge 7 (vinterferien).

Morgentilbud

Sædvanligvis åben fra. kl. 06.30 til skoledagens begyndelse. Der er ingen pasning i ferierne.

Morgen- og Ferietilbud

Tilbuddet omfatter mulighed for pasning fra kl. 06.30 til skoledagens begyndelse på skoledage.

Ændring fra heldagstilbud til morgentilbud kan ske med en måneds varsel til den 1. eller den 16. i en måned.

Fra morgentilbud til heldagstilbud samt morgen/ferietilbud til heldagstilbud kan ske fra dag til dag.

Søskenderabat

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser. Dog ydes der ikke rabat til pladser i fritids- og juniorklubber fra 4.-7. kl.

Økonomisk friplads

Beregnes ud fra husstandens samlede indtægt.

Læs mere om økonomisk friplads her.

Husk, at hvis du modtager ydelser, har du pligt til at underrette pladsanvisningen om enhver ændring i dine personlige forhold, der kan medføre ændring eller bortfald af ydelserne. Hvis du tilsidesætter underretningspligten, skal du tilbagebetale uretmæssigt udbetalte beløb.

Du kan ændre din NemKonto på www.nemkonto.dk eller ved henvendelse til dit pengeinstitut.