Priser og takster

Her finder du aktuelle priser og takster for de forskellige typer SFO-tilbud.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2024
Tilbudstype Takst
Heldagstilbud/ SFO I 2.135 kr.
Morgentilbud 664 kr.
Morgen- ferietilbud 1.147kr.
SFO II  (4. klasse - 6. klasse) 590 kr.
SFO III (7. klasse - 10. klasse) 590 kr.

Juli måned er betalingsfri.

I førskoleordningerne betales børnehavetakst på 1.956,00 kr. pr. måned.

Fra 1. august overgår barnet automatisk til ovennævnte SFO takster.

Søskendetilskud

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser. Dette gælder også, hvis dit barn er indmeldt i privat pasning/privat institution.

Dog ydes der ikke rabat til pladser i fritids- og juniorklubber, juniorklubber på skolerne og SFO'er på private skoler.