Priser og takster

Her finder du aktuelle priser og takster for de forskellige typer SFO-tilbud.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2021
Tilbudstype  Takst
Heldagstilbud/ SFO I 1.929 kr.
Morgentilbud 600 kr.
Morgen- ferietilbud 1.036 kr.
SFO II  (4. klasse - 6. klasse) 534 kr.
SFO III (7. klasse - 10. klasse) 534 kr.

Juli måned er betalingsfri.

I førskoleordningerne betales børnehavetakst på 1.691 kr. pr. måned.

Fra 1. august overgår barnet automatisk til ovennævnte SFO takster.

Når et barn skifter fra børnehave til skolefritidsordning/førskoleordning eller fra skolefritidsordning til klub, sker opkrævningen på en anden måde end hidtil.

Er betalingen eksempelvis hidtil foregået via PBS, skal der ske en fornyet tilmelding i pengeinstituttet. Hvis der i forvejen er søskende indmeldt i en skolefritidsordning, vil betalingerne blive lagt sammen, og her skal der derfor ikke foretages en ny tilmelding til PBS.