Priser og takster

Her finder du aktuelle priser og takster for de forskellige typer SFO-tilbud.

Forældrebetaling pr. 1. januar 2023
Tilbudstype Takst
Heldagstilbud/ SFO I 2.037 kr.
Morgentilbud 634 kr.
Morgen- ferietilbud 1.094 kr.
SFO II  (4. klasse - 6. klasse) 563 kr.
SFO III (7. klasse - 10. klasse) 563 kr.

Juli måned er betalingsfri.

I førskoleordningerne betales børnehavetakst på 1.952 kr. pr. måned.

Fra 1. august overgår barnet automatisk til ovennævnte SFO takster.