Udmeld mit barn

Udmeldelse af skolefritidsordning og juniorklub skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller til den sidste dag i måneden.

Udmeldelse kan ordnes elektronisk via Den Digitale Pladsanvisning.

Er barnet indmeldt i en førskolegruppe, skal du huske selv at udmelde det, hvis du ikke ønsker, at barnet skal fortsætte.

Midlertidig udmeldelse

Som følge af corona-pandemien får du nu mulighed for midlertidigt at udmelde dit barn uden den normale frist på en måneds varsel.

Midlertidig udmeldelse kan ske i perioden 1. juni 2020 til 31. juli 2020. Den midlertidige udmeldelse kan foretages med en dags varsel.

Den midlertidige udmeldelse gælder først, når ansøgningen er modtaget af Pladsanvisningen i Randers Kommune. Når Pladsanvisningen har behandlet din ansøgning, modtager du en kvittering i e-Boks.

Ønsker du at afbryde den midlertidige udmeldelse, kan det ske fra dag til dag. Du skal henvende dig til Pladsanvisningen på tlf. 8915 1515. Telefonen er åben mandag-fredag fra kl. 09.00-13.00.