Skolebestyrelsens formål

Skolebestyrelsen sætter mål og rammer for skolens virksomhed gennem principper. Det er et samarbejdsorgan, hvor både forældre, elever og skolens personale er repræsenteret.


Skolebestyrelserne er repræsenteret i Skolerådet. Skolerådet er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet. På Skolerådets side kan du orientere dig om skolerådets formål, møder, aktiviteter og projekter.

Formanden for Skole- og uddannelsesudvalget og direktøren for Børn og Skole-forvaltningen holder løbende "kaffemøder" med skolebestyrelsesformændene. Skolebestyrelsen sætter dagsordenen for kaffemødet.

I Folkeskoleloven står, at skolen skal samarbejde med forældre og elever om børns udvikling og trivsel. I formålsparagraffen står:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Skolebestyrelsen har indflydelse på en række overordnede forhold, der har stor betydning for elevernes skolegang. Indflydelsen består i, at skolebestyrelsen kan vedtage principper for, hvordan midlerne til skolen skal anvendes. Principperne er overordnede retningslinjer.

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der handler om skolens virke. Skolens virke reguleres af folkeskoleloven, kommunens styrelsesvedtægt for skoler og principper, som skolebestyrelsen vedtager for den enkelte skole.

Skolebestyrelsens formål er altså at sætte rammer for skolens virksomhed inden for de overordnede rammer, som fastsættes af Folketinget, undervisningsministeren og Randers Byråd.

De kommunale rammer og regler for skolebestyrelserne er fastlagt i Styrelsesvedtægten for Rander Kommunes skolevæsen.

I Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Randers Kommune står, at skolebestyrelsen vedtager principper om:

  • Anvendelse af bevillinger til skolen.
  • Anvendelse af bevillinger for SFO.
  • Betaling af elevers forplejning under ekskursioner, lejrskoler og skolerejser.
  • Retningslinjer for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser.

Politik og administration

I Randers Kommune drives Skole- og ungeområdet af Skole- og uddannelsesudvalget. Skole- og uddannelsesudvalget er et af Randers Byråds 10 fagudvalg.

Skole- og uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skole- og uddannelsesmæssige opgaver.

Den daglige administrative opgaveløsning varetages af Børn og Skole-forvaltningen. Børn og Skole-forvaltningen har 21 skoler (inkl. specialområdet). Ledelsesmæssigt refererer en skoleleder til skolechefen.