Skoleledelse

Skoleledelsen sætter retningen for skolens arbejde. Skolelederen har det pædagogiske ansvar, ansvaret for skolens drift og personaleansvaret.

Skolens ledelse:

  • skal sikre og lede et udviklende læringsmiljø for elever og medarbejdere.
  • har ansvar for planlægning, udvikling og evaluering af skolens pædagogiske virksomhed.
  • skal skabe plads og rum, så alle medarbejdere kan være med til at udvikle skolen inden for de fælles rammer.
  • skal udvikle rollen som inspirator, fornyer og vejleder, herunder gå foran, træffe beslutninger, iværksætte tiltag, vejlede og skabe opbakning i personalet til den ønskede udvikling.
  • skal sikre, at der er sammenhæng mellem de skolepolitiske mål og skolens virksomhed (fx den inkluderende skole).