Skolerådet

Skolerådet er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet i Randers Kommune.

Skolerådet består af skole- og uddannelsesudvalget, forældre (formænd for skolebestyrelser), medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra skolerne samt repræsentanter fra de faglige organisationer.

Skolerådet har en rådgivende funktion over for skole- og uddannelsesudvalget i emner inden for skoleområdet. Skolerådet har endvidere til formål at:

  • være forum for debat om emner af betydning for det samlede skoleområde.
  • være forum for gensidig information om blandt andet ændringer på skoleområdet.

Formanden for skolerådet er Niels Søndergaard, som også er formand for Kristrup Skoles bestyrelse. Han kan kontaktes på niso@eaDania.dk.

Skolerådet mødes op til fire gange om året. Mødedatoerne i 2022 er:

  • Onsdag den 2. marts
  • Onsdag den 4. maj
  • Onsdag den 7. september
  • Onsdag den 9. november