Skolerådet

Skolerådet er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet i Randers Kommune.

Byrådet besluttede i januar 2018 at oprette et skoleråd, som skal fungere som et fælles rådgivende organ for skolevæsenet. Skolerådet mødes op til fire gange årligt, og her på siden kan du orientere dig om skolerådets møder, aktiviteter og projekter.

Skolerådet har til formål at:

  • være forum for orientering og debat om relevante skolespørgsmål mellem skolebestyrelserne og skole- og uddannelsesudvalgets medlemmer.
  • være initiativ- og baggrundsgruppe for informations- og oplysningsvirksomhed for skolebestyrelsernes medlemmer og kommunens skolepolitikere.
  • drive oplysningsvirksomhed over for skolernes forældrekreds om aktuelle, fælleskommunale skolespørgsmål.

Den 30. oktober 2018 blev det første møde i skolerådet afholdt.

Skolerådet mødes op til 4 gange om året. Mødedatoerne for 2020 er:

  • Onsdag den 4. marts kl. 18.00-21.00
  • Onsdag den 6. maj, kl. 18.00-21.00
  • Onsdag den 2. september, kl. 18.00-21.00
  • Onsdag den 11. november, kl. 18.00-21.00

Datoer for skolerådets møder i 2021 fastsættes på skolerådet møde den 11. november 2020.

Fortælling fra skolerådets første møde

"Det store lokale på Laksetorvet summer af smalltalk og forventning. Aftenskumringen lægger sig over Randers udenfor. Dagsordenen er sat og vi starter om lidt.

Vi er med til det første møde i det nye skoleråd. Her deltager forældrerepræsentanter fra de 22 skoler, Skole- og uddannelsesudvalget samt repræsentanter fra de faglige interesseorganisationer. Vi starter mødet med at have besøg fra Aalborg Kommunes pendant til skolerådet, Fælles Rådgivende Organ, hvor direktør for skoleforvaltningen Martin Østergaard Christensen og forældrerepræsentant Tom Nyvang deler hjerteligt af deres erfaringer. Vi skal lægge vægt på, at skolerådet styrker skolens virke, som bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Herefter skal vi selvfølgelig have styr på formaliteterne. Vores forretningsorden drøftes med indlevelse og engagement, fordi vi skal have et solidt fundament at arbejde ud fra. Vi vælger derfor også en formand. Hun hedder Henriette Britt Malland og hun sidder i skolebestyrelsen på Vesterbakkeskolen. Vi vælger også vores næstformand. Han hedder Michael Rønne, og han sidder i skolebestyrelsen på Søndermarkskolen.

Efter det formelle er på plads, har vi tid til at høre lidt fra Direktør for Børn og skole Michael Maaløe om budgetter og skolechef Henrik Johansen om den spændende vision vi har i Randers, hvor vi vil have folkeskolen som førstevalg. Efter I aften er vi for alvor klar, til at gå i gang med vores vigtige opgave som skoleråd. Vi ved, at hvis vi vil have indflydelse, så er det ikke nok, at den bliver givet til os – vi skal også tage den. Vores opgave er, gennem dynamisk og idérig dialog, at rådgive og udfordre det politiske niveau, så de har det bedste grundlag, at træffe deres beslutninger ud fra. Vi har alle sammen folkeskolen tæt på livet, både fordi vi selv har gået der og fordi vores børn går der nu. Vi brænder for folkeskolen og vi glæder os til, at vores erfaringer og idéer kan skabe trivsel og læring, for alle børn i Randers Kommune".