Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er en forebyggende enhed, som bl.a. rådgiver skoler, dagtilbud, forældre og børn.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) støtter skoler i arbejdet med at skabe inkluderende miljøer og hjælper forældre, lærere og pædagoger med at skabe gode rammer for elevens udvikling, læring og trivsel.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål:

  • at understøtte skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
  • at støtte forældre, lærere og pædagoger i at skabe gode rammer for elevens udvikling, læring og trivsel

Støtte til skoler

I Randers Kommune er der fokus på skolers evne til at inkludere, så et lavere antal børn visiteres til specialpædagogiske tilbud (specialklasser/-skoler). Der arbejdes derfor målrettet på at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljø, og PPR understøtter dette ved:

  • at yde rådgivning og vejledning i forhold til de involverede fagpersoner, forældre og elever
  • at gennemføre kvalificerede faglige udredninger i forhold til elever med udviklings- og læringsmæssige vanskeligheder
  • at undervise elever med specifikke sproglige vanskeligheder på Talepædagogisk Center Randers (TCR)

Såfremt elever visiteres til et specialpædagogisk tilbud, følger PPR ligeledes deres trivsel og udvikling der ved at yde råd og vejledning til forældre og det pædagogiske personale.

Støtte til forældre

I PPR Randers er der ligeledes fokus på at støtte forældre i at skabe de bedste rammer for deres barns udvikling, læring og trivsel. Det sker i overvejende grad gennem råd og vejledning ved netværksmøder og gennem samtaleforløb men kan også være gennem længerevarende kursusforløb sammen med andre forældre. Læs mere om kurset De Utrolige År.