Sprogcenter Randers

Sprogcenter Randers tilbyder danskuddannelse, supplerende aktivering og fuldtidsundervisning.

Der er ansat ca. 50 lærere, tre medarbejdere i administrationen, på biblioteket og inden for rengøring/pedel samt to ledere. Desuden er der ansat et variabelt antal lærere på tidsbegrænset kontrakt på grund af svingende aktivitet og tidsbegrænsede projekter.

Sprogcenter Randers forventer løbende at have mellem 600 og 700 kursister i 2015, hvoraf 75-80 % forventes at være bosiddende i Randers kommune. Det forventes, at resten kommer fra de nærliggende kommuner - Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Viborg og Favrskov - som bruger sprogcenteret ad hoc.

Antallet af borgere fra EU-lande har de sidste år været stigende, mens antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har været faldende.

Sprogcentret har til huse i Vestergade 34, 8900 Randers C. Herudover lægges undervisning efter behov ud på arbejdspladser, aktiveringssteder m.m.

Dagundervisningen foregår mellem 08.00 og 16.00. Generelt tilbydes dagkursisterne 16 lektioner om ugen, fordelt på 3 dage. Lektionstallet kan tilpasses individuelt.

Aftenundervisningen foregår mellem 17.30 og 20.00. Aftenkursister tilbydes seks ugentlige lektioner fordelt på to aftener.