Nyttige links om uddannelse

Har du brug for inspiration til dit studievalg, information om livet som studerende, et studiejob eller en praktikplads?

UddannelsesGuiden - I UddannelsesGuiden kan du finde information om ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser, herunder adgangskrav og optagelse på de enkelte uddannelser. Du kan også få inspiration til dit studievalg med værktøjerne Jobkompasset, Retningsviseren og Adgangskortet.

Studievalg Danmark - Studievalg Danmark er en national vejledningsinstitution, som vejleder om videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, efter- og videreuddannelse, økonomi under uddannelse og de karrieremuligheder, der er efter uddannelserne.

Statens Uddannelsesstøtte (SU) - SU er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. Beløbets størrelse afhænger bl.a. af, hvilken uddannelse du tager, og hvor du bor (ude- eller hjemmeboende).

Borger.dk – på Borger.dk kan du bl.a. bestille afgangsbeviser og læse om de forskellige typer af uddannelser og ungdomsboliger.

eVejledning - eVejledning er uddannelsesguidens online vejledningsplatform. Her kan du for eksempel chatte med en vejleder, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit valg af studie eller uddannelser generelt.

Dinstudievej.dk - Dinstudievej.dk er en blog, der er udviklet af VIA University College. Her kan du få hjælp og inspiration til dit studievalg. På bloggen kan du finde guides og cases, der kan hjælpe dig med dit valg af studie og give dig indblik i livet som studerende.