Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og praktik.

Du kan tage mange interessante og aktuelle erhvervsuddannelser i Randers. Uddannelserne er inddelt i fire hovedområder, som du kan se nedenfor. Klik på linket og få en oversigt over de erhvervsuddannelser, der tilbydes indenfor området her i Randers Kommune:

EUX

Tager du erhvervsuddannelsen med EUX, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Hermed opnås det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

I Randers kan du tage en EUX-uddannelse på Tradium og Randers Social- og sundhedsskole.

Læs mere om EUX på Tradium.

Læs mere om EUX på Randers Social- og Sundhedsskole.