Ordblind i Randers

Projekt "Ordblind i Randers" hjælper ordblinde elever med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse.

Projekt "Ordblind i Randers" er sat i verden for at lette ordblinde elevers overgang til ungdomsuddannelse. Elever fra afgangsklasserne bliver, sammen med deres forældre, inviteret til overleveringsmøder i foråret/sommeren, hvor de møder læsevejledere og ledere/studievejledere fra deres kommende skole. UU Randers er også repræsenteret ved disse møder.

Randers’ borgmester Torben Hansen er protektor for projektet.