Kommunal Ungeindsats

Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR) er første indgang til den kommunale ungeindsats.

Den kommunale Ungeindsats i UUR skal medvirke til, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge i alderen 15-25 år (eller forældre til unge under 18 år), kan derfor henvende sig til UUR og få hjælp til spørgsmål omkring den bedste vej til uddannelse og beskæftigelse.

UUR består af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Uddannelseshuset. Mens UU’s primære målgruppe er at vejlede alle unge fra 15-29 år i forhold til uddannelse og beskæftigelse, hjælper Uddannelseshuset unge i alderen 18-29 år, der er på Uddannelseshjælp.

Det er vigtigt, at unge i Randers oplever, at der er sammenhæng i overgangen mellem grundskole, ungdomsuddannelse og/eller til beskæftigelse. Det skal sikres, at de unge mærker, at indsatserne fra forskellige instanser i kommunen er koordinerede, meningsfulde og sammenhængende.

Alle medarbejderne på UUR tilbyder at rådgive unge, så de kan orientere sig i forhold til de forskellige tilbud og indsatser, der findes til unge i Randers kommune. Alle unge har en uddannelsesplan, som UUR kan være behjælpelig med. Hvis UUR vurderer, at de unge har behov for hjælp til at fastsætte en konkret og realistisk uddannelsesplan for at kunne komme i uddannelse eller job og den unge samtidig har brug for støtte for at kunne fastholdes i forhold til den plan, kan de tilbydes en kontaktperson, der udpeges af UUR.

Unge, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, har desuden mulighed for at blive målgruppevurderet til den Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU) via UUR. FGU er et tilbud til unge, der har brug for hjælp for at blive klar til en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller til at få et job. FGU hjælper unge med at blive afklaret personligt, fagligt og socialt både i forhold til deres aktuelle situation og i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde.

Kontaktinfo:

UUR kan kontaktes på tlf.nr. 89154747 eller på mail: ungeindsats@randers.dk.

Der er træffetid på UUR mandag-torsdag i tidsrummet 9-14.30 og fredag fra kl. 9-13.00.