Strategi for kvalificeret uddannelsesvalg

Se den sammenhængende plan for vejledningen i Randers.

Af lov om kommunal ungeindsats §5 fremgår, at der skal udarbejdes ”en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse. I Randers kommer denne plan til udtryk i en strategi for kvalificeret uddannelsesvalg, der skal ses i sammenhæng med kommunens uddannelsespolitik. 

Strategien giver overblik over målsætninger for vejledning, aktuelle måltal, organisering og samarbejdsrelationer, samt en oversigt over aktiviteter. Ønskes dette uddybet, kontakt venligst UU Randers. 

Hent Strategi for kvalificeret uddannelsesvalg her