Erhvervspraktik

Erhvervspraktik gives til ikke-uddannelsesparate elever, så de kan se, om et jobområde er et reelt uddannelses- eller erhvervsønske.

Alle elever har mulighed for at komme i praktik i op til en uge i 8. og 9. klasse. For folkeskolerne i Randers gælder, at eleverne deltager i virksomhedsugerne, hvor de stifter bekendtskab med det lokale erhvervsliv. Hvis man udover virksomhedsugerne ønsker at komme i erhvervspraktik, skal man først rette henvendelse til skolens ledelse og man skal påregne, at man selv skal være aktiv i forhold til at finde et praktiksted.

Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, er UU derimod behjælpelig med at finde en praktikplads. Erhvervspraktik er en vejledningsaktivitet, der giver den ikke-uddannelsesparate elev mulighed for at være på en arbejdsplads i en kortere eller længere periode og derefter vurdere, om det valgte jobområde er et reelt uddannelses- eller erhvervsønske. Erhvervspraktikken giver også eleven mulighed for at stifte bekendtskab med betydningen af bl.a. mødestabilitet, omgangsformer, rutiner og pligter på arbejdsmarkedet.

Praktikken kan også åbne for muligheder for de elever, der ønsker at få en uddannelsesaftale, når de senere skal i gang med en erhvervsuddannelse.

Retningslinjerne for et erhvervspraktikophold:

 • Du skal komme med tre ønsker, der passer til det, du har skrevet i din uddannelsesplan.
 • Vi vil forsøge at opfylde et af de tre ønsker, men det er ikke altid muligt at opfylde ønskerne.
 • Kun hvis det er aftalt med UU-vejlederen, kan du selv eller dine forældre skaffe dig en erhvervspraktikplads.
 • Du skal udfylde en evaluering af dit praktikophold.
 • Du skal følge arbejdspladsens normale arbejdstid.
 • Du får ikke løn.
 • Som udgangspunkt skal du selv dække transportudgifter.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både skolen og praktikstedet.
 • Du er forsikret.
 • Du har tavshedspligt.
 • Du skal sammen med din klasselærer lave en tilbagemelding til praktikstedet.
 • Senest otte uger før praktikugen får du information på klassen.
 • Senest seks uger før praktikugen skal UU-vejlederen have dine ønsker.
 • Senest en uge før praktikugen får du besked om dit erhvervspraktiksted.
 • I ugen op til dit erhvervspraktikophold skal du have styr på: virksomhedens adresse og hvordan du kommer derhen, mødetid og arbejdstid, transportmuligheder, påklædning, evt. sikkerhedssko, kantineforhold (madpakke eller købemad), hvem der skal have besked ved sygemelding, mulighed for at tage hensyn til dine sportsaktiviteter og fritidsjob.

Er du interesseret i et af nedenstående tilbud, skal du altid kontakte din UU-vejleder. Vi forsøger hele tiden at skaffe nye muligheder for særlige praktikforløb. Der er begrænset adgang til nedenstående. Alle ansøgere skal laves en motiveret ansøgning og aflevere den til elevens vejleder. Den motiverede ansøgning findes her

Aarhus Universitet

Praktik i Forsvaret

Det blå Danmark - Praktik til søs

Ingeniørhøjskolen

Danmarks Radio

For at komme i erhvervspraktik skal du udfylde et ansøgningsskema.

Du finder praktikseddelen, hvor du skal ønske tre forskellige praktikker her.

Har du selv fundet en praktikplads (efter aftale med din UU-vejleder), skal du anvende følgende praktikseddel:  Ansøgningsskema - finder selv.

Når elever deltager i praktisk erhvervsorientering, som er koordineret af UU, er eleven forsikret gennem Statens Erstatningsordning.

Læs om Statens Erstatningsordning i praktikhæftet eller på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også vejledning til bekendtgørelsen om Statens Erstatningsordning.

Endvidere er der i Folkeskoleloven mulighed for etablering af forskellige undervisningsforløb - §9 stk. 4, §19 e og §33 stk. 3-7. Praktikkontoret samarbejder med UU-vejlederne på skolerne i Randers og omegn om erhvervspraktik for eleverne.

UU Randers arbejder konstant på at udvikle det gode samarbejde med erhvervslivet i Randers. Hvis der er nogle virksomheder, der kunne tænke sig at "åbne dørene" til deres virksomhed, kan der rettes henvendelse til din UU-vejleder.