Erhvervspraktik

Erhvervspraktik er et tilbud til ikke-uddannelsesparate elever, så de kan se, om et jobområde er et reelt uddannelses- eller erhvervsønske.

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik, også kaldet erhvervspraktik, i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap. Det er også muligt for elever i 6. og 7. klasse at komme i praktik.

Der er flere forskellige muligheder for at komme i praktik.

Spørg din skole eller UU-vejleder, hvis du vil vide mere, eller læs mere om erhvervspraktik på Undervisningsministeriets hjemmeside

Via IT-systemet UnoUng er der mulighed for, at du eller dine forældre opretter en praktik online, så UU-vejlederen kan godkende praktikken, og virksomheden modtager en bekræftelsesmail, der også beskriver praktiske forhold og forsikringsforhold. I kan finde funktionen under praktik-fanen.

Retningslinjerne for et erhvervspraktikophold:

 • Du skal komme med tre ønsker, der passer til det, du har skrevet i din uddannelsesplan.
 • Vi vil forsøge at opfylde et af de tre ønsker, men det er ikke altid muligt at opfylde ønskerne.
 • Kun hvis det er aftalt med UU-vejlederen, kan du selv eller dine forældre skaffe dig en erhvervspraktikplads.
 • Du skal udfylde en evaluering af dit praktikophold.
 • Du skal følge arbejdspladsens normale arbejdstid.
 • Du får ikke løn.
 • Som udgangspunkt skal du selv dække transportudgifter.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både skolen og praktikstedet.
 • Du er forsikret.
 • Du har tavshedspligt.
 • Du skal sammen med din klasselærer lave en tilbagemelding til praktikstedet.
 • Senest otte uger før praktikugen får du information på klassen.
 • Senest seks uger før praktikugen skal UU-vejlederen have dine ønsker.
 • Senest en uge før praktikugen får du besked om dit erhvervspraktiksted.
 • I ugen op til dit erhvervspraktikophold skal du have styr på: virksomhedens adresse og hvordan du kommer derhen, mødetid og arbejdstid, transportmuligheder, påklædning, evt. sikkerhedssko, kantineforhold (madpakke eller købemad), hvem der skal have besked ved sygemelding, mulighed for at tage hensyn til dine sportsaktiviteter og fritidsjob.

Er du interesseret i et af nedenstående tilbud, skal du altid kontakte din UU-vejleder. Vi forsøger hele tiden at skaffe nye muligheder for særlige praktikforløb. Der er begrænset adgang til nedenstående. Alle ansøgere skal lave en motiveret ansøgning og aflevere den til skolens UU-vejleder. Hent og udfyld den motiverede ansøgning. 

Aarhus Universitet

Praktik i Forsvaret

Det blå Danmark - Praktik til søs

Ingeniørhøjskolen

Danmarks Radio

For at komme i erhvervspraktik skal du udfylde et ansøgningsskema.

Hent og udfyld praktiksedlen, hvor du skal ønske tre forskellige praktikker.

Har du selv fundet en praktikplads (efter aftale med din UU-vejleder), skal du anvende følgende praktikseddel: Ansøgningsskema - finder selv.

Når elever deltager i praktisk erhvervsorientering, som er koordineret af UU, er eleven forsikret gennem Statens Erstatningsordning.

Læs om Statens Erstatningsordning i praktikhæftet eller på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også vejledning til bekendtgørelsen om Statens Erstatningsordning.

Endvidere er der i Folkeskoleloven mulighed for etablering af forskellige undervisningsforløb - §9 stk. 4, §19 e og §33 stk. 3-7. Praktikkontoret samarbejder med UU-vejlederne på skolerne i Randers og omegn om erhvervspraktik for eleverne.

UU Randers arbejder konstant på at udvikle det gode samarbejde med erhvervslivet i Randers. Hvis der er nogle virksomheder, der kunne tænke sig at "åbne dørene" til deres virksomhed, kan der rettes henvendelse til din UU-vejleder.