Vejledning i 8. klasse

I 8. klasse bliver du introduceret til uddannelsessystemet, så du kan vælge den rigtige uddannelse efter 9. klasse.

I 8. klasse skal du begynde at gøre dig tanker om dit uddannelsesønske efter 9. klasse. Du introduceres til uddannelsessystemet gennem introduktionskurser på ungdomsuddannelserne og den elektroniske uddannelsesportal Uddannelsesguiden. På Uddannelsesguiden kan du og dine forældre finde alle oplysninger om uddannelser og få svar på mange spørgsmål.

I løbet af 8. klasse skal dine lærere og din UU-vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Det betyder, at de skal vurdere, om du er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Din lærer og UU-vejleder vil fortælle dig mere om det i løbet af efteråret i 8. klasse.

Du skal i løbet af 8. klasse udarbejde en uddannelsesplan, som er en del af din elevplan. Uddannelsesplanen skal du arbejde videre med i 9. klasse.

Hvis du bliver udvalgt til at få en mentor, skal du være rigtig glad. Du er blevet udvalgt, fordi UU-vejlederen og lærerne på din skole kan se, at du ved at få en talentspejder kan udvikle dine evner og talenter. Du vil også kunne få hjælp og støtte til at klare dig bedre i skolen, således at du senere kan få dig en uddannelse.

Ved de første møder med din mentor kan du måske føle dig lidt usikker, nervøs og måske også lidt genert. Men når du først begynder at lære din mentor bedre at kende, bliver det meget lettere.

I starten vil din mentor stille dig nogle spørgsmål og være interesseret i, hvad du laver i din fritid, og hvordan det går i skolen, for at lære dig bedre at kende. Herefter vil I sammen blive enige om, hvad I skal beskæftige jer med på jeres ugentlige møder. Du forpligter dig til at deltage i 24 møder efter skoletid.

Ved jeres møder, som almindeligvis vil foregå på din mentors arbejdsplads, vil I typisk beskæftige jer med spændende udviklingsopgaver såsom øvelser, sjove test, projekter, hygge, leg, spil, samtaler, m.m.

Din UU-vejleder taler med dig og dine forældre, inden du tilmeldes projektet.

Læs mere om Talentspejderne her.

I 8. klasse indarbejdes en uddannelsesplan i elevplanen af lærerne. Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat laves der en foreløbige uddannelsesplan i samarbejde med UU-vejleder, lærere og forældre. Planen skal handle om dine planer og tanker for videre uddannelse.

Dit udbytte af arbejdet med vejledningsaktiviteterne og vejledningen indgår i uddannelsesplanen, samt hvad der besluttes for at følge op på planen.

I 8. klasse skal du ud og opleve ungdomsuddannelser som et led i arbejdet med din egen uddannelsesplan. Du skal besøge tre ungdomsuddannelser, som du selv vælger. De to besøg varer 2 dage, og det tredje varer 1 dag. I 8. klasse kaldes disse besøg for introduktionskurser, og det ene besøg skal være en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

På de tre kurser lægges der vægt på den brede orientering og på, at du får en fornemmelse af ungdomsuddannelserne. Du bliver undervist på hold, som har elever fra 8. klasse fra flere skoler. Du får desuden lejlighed til:

  • At opleve det sociale studiemiljø
  • At opleve typiske sider af den faglige  undervisning
  • At danne egne indtryk af indhold og krav
  • At se og møde elever, som går på uddannelsen
  • At få kendskab til muligheder for senere uddannelse og erhverv

Din UU-vejleder er ansvarlig for tilmeldingen, som foregår i samråd med dine forældre og skolen. Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler.

Du vil blive bedømt af dine lærere inden 1. december på 8. årgang. Lærerne skal benytte dine karakterer og menneskelige egenskaber i vurderingen. Du vil blive erklæret uddannelsesparat eller ikke uddannelsesparat. Bedømmelsen er en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering. Din vejleder vil kontakte dig, hvis du bliver erklæret ikke-uddannelsesparat. Vi vil i samarbejde med dine lærere og forældre udarbejde en plan for, hvordan du kan blive klar til en uddannelse. Det er vigtigt, at du kan opfylde de personlige, sociale og faglige krav, som uddannelsen stiller.

En proces

At blive uddannelsesparat er en løbende proces, som du arbejder med i din uddannelsesplan allerede fra 8. klasse. Både UU-vejlederen og dine lærere rådgiver dig om, hvilke ting du skal arbejde med, ligesom dine forældre selvfølgelig inddrages i overvejelserne.

Hvis du ved udgangen af 9. eller 10. klasse ikke opfylder uddannelsesparathedskravene, orienterer din UU-vejleder dig om andre tilbud, hvor du kan arbejde med de udviklingsområder, som skal til, for at du bliver uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. De kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Senest besøgte 68.000 mennesker DM i Skills i løbet af mesterskabets tre dage.

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Stafet for 8. klasser

Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes der en stafet for en række 8. klasser. Hver enkelt skole i Randers Kommune afholder i efteråret en konkurrence i klasselokalet arrangeret af Tradium. Forløbet varer to timer og giver eleverne mulighed for at vise nye evner i forskellige kategorier. Klassens vinderhold går videre til semifinalen, hvor de møder alle vinderne fra skoler i Randers Kommune på Tradium. De to bedste hold går videre til landsfinalen.

Læs mere på DM i Skills' hjemmeside.