Antiradikalisering og negativ social kontrol

Randers Kommunes indsats med forebyggelse af radikalisering, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Ser du faresignaler såsom isolation, intolerance eller ekstreme synspunkter hos en borger, er der flere steder du kan kontakte.

Infohus Randers

Infohus Randers er et mødeforum, som yder rådgivning og sparring til medarbejdere og borgere i Randers Kommune, som er bekymrede for personer, der udviser tegn på radikalisering, eller hvis der er mistanke om negativ social kontrol.

Infohus Randers består af repræsentanter fra forebyggelsessektionen i Østjyllands Politi og medlemmer fra Randers Kommune.

Maria Krogh Degn
Mail: Maria.krogh.degn@randers.dk / infohus@randers.dk
Tlf.: 2480 6315

Claus Hansen
Mail: Claus.hansen@randers.dk / infohus@randers.dk
Tlf.: 4086 7408

Østjyllands Politi - Randers: 8731 1448

Medarbejderne i Infohus Randers vil vurdere bekymringen og hjælpe dig videre.

Nationale hotlines

Anonym rådgivning om radikalisering på national hotline: 4174 9090

Anonym rådgivning om negativ social kontrol national hotline: 7027 7666.

Information om problemerne

Radikalisering betegner en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.

Det vil sige når en person forandrer sig i en yderligtgående retning, fra måske at være helt almindelig til at sympatisere med ekstremistiske idéer eller blive involveret i et ekstremistisk miljø. 

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

Ekstremistiske miljøer og ideer er endvidere ofte karakteriseret ved:

  • Manglende respekt for andre menneskers frihed og rettigheder.
  • Manglende respekt for institutioner og beslutningsprocesser i det repræsentative demokrati.
  • Forenklede verdensopfattelser og fjendebilleder, hvor bestemte grupper eller samfundsforhold ses som truende.
  • Lukkethed og fokus på et opfattet modsætningsforhold mellem 'os' og 'dem'.

Ekstremisme er et fænomen under løbende forandring og kommer til udtryk på mange forskellige måder. For eksempel ved at emner som migration, globalisering, væbnede konflikter, klima, biodiversitet, dyrevelfærd, kønsidentiteter m.v. behandles på nye måder eller tages op i nye sammenhænge, hvor man – implicit eller eksplicit – søger at legitimere vold og andre kriminelle handlinger.

Ved en æresrelateret konflikt forstås en konflikt, som knytter sig til opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære.

Æren er tæt knyttet til den unges (kvindes) seksualitet, som skal kontrolleres, så den unge bevarer sin ærbarhed. En krænkelse af familiens ære kan f.eks. opstå i tilfælde, hvor et familiemedlem har en kæreste, har sex uden for ægteskab eller har valgt en ægtefælle mod familiens ønske m.v.

Æreskodekset gælder kun i nogle familier, og det er ikke knyttet til bestemte religioner eller kulturer.

Negativ social kontrol anvendes oftest om handlinger, som et fællesskab anvender til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd i henhold til fællesskabets normer.

Negativ social kontrol kan blandt andet komme til udtryk som begrænsning af individets muligheder for at træffe alderssvarende valg for sit eget liv, herunder socialt liv, fritidsinteresser, seksualitet, krop, uddannelse og job, fastholdelse i uønskede relationer og gennem isolation og overvågning.

Negativ social kontrol kan have en karakter eller et omfang, hvor den falder inden for straffelovens definition på psykisk vold. Når reguleringen og/eller sanktioneringen medfører begrænsning af individets rettigheder, trivsel eller alderssvarende udvikling bliver den negativ. Negativ social kontrol anvendes i æresrelaterede konflikter, men kan også anvendes i eksempelvis ekstremistiske miljøer.