Klub 85

Alder 18+. Klub 85 er for voksne mennesker med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Åbningstider:

Tirsdage og torsdage fra kl. 15:00 til 20:30

Ved sygdom vil klubben kunne være lukket, der vil så være et opslag i døren.

Målgruppe:

Alle med et psykisk/fysisk handicap over 18 år. Du skal være selvhjulpen. Du kan også komme, hvis ikke du er selvhjulpen, så skal du medbringe din egen hjælper/ledsager.

De fleste af vores nuværende medlemmer kommer selv hertil på scooter, taxa, går eller kører med bybusser.

Vi er et klubtilbud for voksne. Hvis du er 17 år og gerne vil prøve at besøge Klub 85, så er du hjertelig velkommen - kontakt da gerne klubbens personale inden på tlf.21248214, tirsdag fra kl.15-20.30 og torsdag kl.14.30-20.30 inden besøget.
Du kan dog først blive medlem når du er fyldt 18 år. 

Mødested:

Stenaltvej 1 Dronningborg, 8930 Randers NØ

Pris:

Du skal være medlem af Klub 85, det koster 250 kr. årligt.

Profil:

Klub 85 er et fritidstilbud, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til klubaftenerne, når de har tid og lyst. Det er et tilbud, hvor der er mulighed for udvikling, socialt samvær og småaktiviteter, så vidt muligt efter eget valg.

Vi er en musikglad Klub og har flere bands og kor, der bidrager til, at der i klubben altid er en harmonisk, glad og tryg stemning.

Vi arrangerer ligeledes ture ud af huset ex. Djurssommerland og Naturcentret. Klub 85 holder fast i traditioner så som; julefrokost, sommerfest og andre medlemsønsker.

På materialer og ture vil der være brugerbetaling, men vi gør meget for, at holde priserne helt i bund, så alle har råd til, at deltage.

Vi har få og enkle spilleregler i klubben:

  1. Alle skal opføre sig ordentligt
  2. Er medlemmet påvirket af alkohol/stoffer el.lign. skal vedkommende ikke være i Klubben
  3. Der sælges på klubaftner max. 2 øl/medlem 
  4. Der kræves betalt medlemskab

Klub 85 besøges gennemsnitlig på en klubaften af ca. 20-55 medlemmer. Efter endt klubdag føres statistik over antal fremmødte.

Vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune og lederen holder sammen med bestyrelsen møder ca. 4 x pr. år og ellers når behovet er der.

Klub 85 har et aktivt Klubråd. Klubrådet holder møder, efter fast dagsorden hver kvartal. Der er personalerepræsentant med til møderne. Klubrådet træffer beslutninger, som medlemmerne har givet udtryk for, på månedlige husmøder. Valg til rådet, sker på demokratisk vis og med fast interval.

Aktiviteter:

Musik

Tirsdage:

Lilholdt Kopiband:
Kl. 16:00 - 17:00
Kor:
Kl. 18:15 - 19:30
Hofband:
Kl. 18:15 - 19:45


Torsdage:

Klub 85 Band:
Kl. 18:00 - 19:30

Øvrige aktiviteter:

I klub 85 er der mulighed for at være kreativ. Mange medlemmer benytter sig af håndarbejde som; strikke i ringe, alm. strikning, sy, lave perler mv.

Andre ynder, at male/tegne eller måske lave et puslespil eller andet spil. Vi har både en Playstation 4, Playstation 3 og en Nintendo Wii til rådighed. Hvor der er mulighed for at spille Fifa osv.

Vi har bordfodbold, airhockey og en fladskærm hvor der kan ses tv eller spilles på diverse konsoller.

Vi har en gymnastiksal til rådighed, hvor der bliver sørget for forskellige aktiviteter. 

Vi har et svømmehold der tager ud i Water And Wellness, hver torsdag i lige uger.

Vi har et bagehold, der laver hjemmebag og syltetøj, en torsdag om måneden. 

Vi spiller banko hver første tirsdag i hver måned. 

Vi har et gå-hold hver anden tirsdag i hver måned. 

Vi har en besøgshund der kommer en gang om måneden 

Udenfor har vi petanque som flere medlemmer er ret skrappe til. Petangue bliver spillet inde i vores gymnastiksal når vejret ikke er til det udenfor.

Vi tilstræber, at sætte aktiviteter igang efter, hvad der efterspørges - dette også ift. oplevelser ude af huset.

Kom med en ide eller lad dig inspirere af andre ...

Madbestilling: 

Maden bliver bestilt en uge på forskud, hvis man ønsker at spise med, så skal maden bestilles en uge før. Det kan gøres i klubben, men hvis man er forhindret i at kunne komme gangen før, og stadig gerne vil spise med til næste gang, kan man ringe til en af personalerne i Klub 85.

Personale:

Personalet kan kontaktes i klubbens åbningstid.

Anita: 61 12 90 26 (I klubbens åbningstid)

Arnar: 20 16 56 50 (I klubbens åbningstid)

Ninna: 23 44 96 49 (I klubbens åbningstid)

Vibbe (Leder): 21 24 82 14 (I klubbens åbningstid, samt onsdag fra (9-14))
vibbe.kastbjerg@randers.dk

Busforbindelse:

Bybus 2A, 14 og 238.

Tilmelding til kontaktperson:

Mød op i Klub 85. Du kan komme 3 gange og se om det er noget for dig, inden du melder dig ind.

Hvis du gerne vil, kan du melde din ankomst til klub85@randers.dk. Men tilmelding kræves ikke, kom og mød os.

Link til klubbens hjemmeside:

https://www.facebook.com/klub85/

https://klub85.randers.dk

Handicaptilgængelighed

Toiletforhold:

Ja, også handicaptilgængelige toiletter.

Fysisk tilgængelighed; mulighed for kørestol:

Ja

Psykisk tilgængelighed; Mulighed for at trække sig væk fra aktiviteten:

Ja. Vi har mange lokaler i hovedbygningen. Medarbejderne hjælper gerne med at finde et lokale, hvor du kan tage en pause og være alene, hvis du har behov for det.