Koncert i Hammel

Hver måned afholdes der koncerter for personer med senhjerneskade. Vi mødes på Tagdækkervej i Hammel.

Tid

Koncert én gang månedlig, enten torsdag eller fredag, fra 19-20.30.

Mødested:

Tagdækkervej 10, 8450 Hammel

Program:

Vi mødes og lytter til en koncert. Du kan deltage selv, eller med dine venner og familie.
Formålet er at vi med senhjerneskade kan mødes med vores pårørende, og have en hyggelig fest sammen.
Se vores musikprogram på facebook, følg linket nederst på siden.

Forplejning:

Du kan købe kaffe, øl og vand.

Pris:

Koncerterne er gratis. Der er en enkel koncert, der har en deltagerpris, dette skyldes en kendt kunster, der optræder.

Kræver indmeldelse i forening: 

Nej.

Personale:

 Der er medarbejdere og frivillige til stede. Hvis du har brug for ledsagelse, så skal du selv medbringe en hjælper/ledsager.

Maxantal:

Vi er mellem 25-50 personer.  

Målgruppe:  

Alle med senhjerneskade, fx efter uheld, sygdom osv. Tag gerne dine pårørende eller venner med.

Busforbindelse:

bus 223 fra Randers til Hammel.

Tilmelding til kontaktperson:

Du skal ikke tilmelde dig. Mød bare op, vi glæder os til at se dig/jer.

Link til foreningen hjemmeside:

https://www.facebook.com/tagdaekkervejmusikfestival/

Handicaptilgængelighed

Toiletforhold: 

Ja, også handicaptilgængelige toiletter.

Fysisk tilgængelighed; mulighed for kørestol:

Ja

Psykisk tilgængelighed; Mulighed for at trække sig væk fra aktiviteten:

Ja der stilles et lokale til rådighed til formålet.