Dagtilbud

For børn og unge med særlige behov i dagtilbud og institutioner er der forskellige muligheder i Randers Kommune.

Målet for alle børn i Randers Kommune er, at de skal være inkluderet i et socialt fællesskab, hvor deres trivsel, læring og udvikling stimuleres.

Ressourcerne til indsatsen for børn med særlige behov er udlagt til dagtilbud og institutioner. Her aftales den pædagogiske indsats for barnet i tæt samarbejde med forældre og den tværfaglige gruppe.

Indsatsen kan organiseres som:

  • Individuel støtte til barnet
  • Pædagogiske tiltag i forhold til barnet og den gruppe, som barnet indgår i.
  • Overflytning til ressourcegruppe i Dagtilbud Nordøst eller Dagtilbud Sydøst. Målgruppen er børn, der har brug for en særlig struktureret indsats i et mindre  og overskueligt pædagogisk miljø.
  • Overflytning til Lucernevejens Børnehave. Målgruppen er børn med vidtgående, varige, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Du kan også læse mere om de forskellige tilbud om støtte, der er i Randers Kommune til børn og unge med særlige behov her.