Familiepleje

Familiepleje tilbydes til borgere med meget nedsat funktionsevne, f.eks. udviklingshæmmede, udviklingsforstyrrede i svær grad og fysisk handicappede.

Funktionsevnen skal være nedsat i et sådant omfang, at borgeren skal have støtte i alle livets forhold.

De handicappede, som får tilbudt familiepleje efter SEL §74, er typisk borgere, som har været anbragt i familiepleje som børn og har behov for et botilbud. Det kan også være handicappede, som ikke vil kunne få gavn af et botilbud, fordi de har svært ved at være sammen med andre. Muligheden for familiepleje vil altså typisk opstå i forbindelse med, at man leder efter et egnet bosted til en handicappet.