Familiekonsulenterne

Familiekonsulenterne kan vejlede familier med handicappede børn, så familien f.eks. lettere kan forstå handicappet.

I familier med handicappede børn kan det være vanskeligt at finde ud af, hvornår og hvordan man skal sætte grænser for barnet. F.eks. fordi det er vanskeligt at forstå handicappet. I den situation kan der opstå situationer i hjemmet, man gerne vil have hjælp til at tackle – og her er der mulighed for at søge om Familiekonsulentbistand. Familiekonsulenterne kan for eksempel hjælpe med at:

  • Forstå barnets handicap.
  • Stille krav/sætte grænser på trods af barnets handicap
  • Tackle det manglende overskud der kan give problemer og skabe konflikter i familien.
  • Forstå og etablere en struktur.

Hjælpen kan være af kortere varighed eller over et længere forløb. Planlægningen af den aktuelle hjælp aftales med Familiekonsulenten den enkelte familie og den rådgiver, der bevilger konsulentbistanden.

Sådan søger man familiekonsulentbistand

For at søge om hjælp fra en familiekonsulent, skal man i første omgang tage kontakt til Specialbistand Børn. Herefter vil der blive lavet en børnefaglig undersøgelse for at vurdere i hvilket omfang, betingelserne for at få en familiekonsulent er opfyldt.