Aflastning

Et barn med handicap har mulighed for at komme på et aflastningsophold i eller udenfor hjemmet.

Barnepige/aflastning i hjemmet

Ved at bruge barnepige / aflastning i hjemmet kan forældre med et handicappet barn få passet barnet i hjemmet. På den måde får familien mulighed for at få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Forældre med at handicappet barn kan søge om:

  • Barnepigeordning i hjemmet
  • Aflastning i hjemmet

Ordningen kan bruges som et alternativ eller supplement til øvrige indsatser. Barnepige/aflaster skal godkendes af Randers Kommune inden ansættelse.

Der er mulighed for selv at finde en barnepige, som inden ansættelse skal godkendes af Randers Kommune.

Familieaflastning

I familier, hvor et barn har et handicap, kan det være en stor hjælp at få en aflastningsfamilie.

Når dit barn er i aflastning, kan man få et pusterum og derved lettere klarer det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med en funktionsnedsættelse. Omfanget af aflastning vurderes konkret ud fra behovet i den enkelte familie.

Aflastning kan bevilges efter § 44/84 i Serviceloven, hvis behovet for aflastning er direkte afledt af barnets funktionsnedsættelse. Aflastning kan også bevilges efter § 52.3.5 i Serviceloven, hvis barnet har brug for særlig støtte og der er tale om en social situation i hjemmet.

Aflastning kan foregå i en aflastningsfamilie eller på institution. Kommunen benytter bl.a. aflastningsinstitutionerne Holberghus i Mellerup, Mellerup Skolehjem samt private tilbud.

Aflastningsophold

Et barn med handicap har mulighed for at komme på et aflastningsophold.

Opholdet finder sted på Holberghus, hvor der er lagt vægt på gode oplevelser i trygge omgivelser.

Mens barnet er på Holberghus, kan familien få et pusterum og derved lettere klare det ekstra pres, der kan være forbundet med at have et barn med handicap.

Aflastningen kan bruges som et alternativ eller et supplement til aflastning i hjemmet.

Sådan søger du

For at søge om et aflastningsophold, skal man i første omgang tage kontakt til Myndighed for Børn og Unge Handicap. Herefter vil det blive vurderet i hvilket omfang, betingelserne for at få et aflastningsophold er opfyldt.