Aflastning

Der findes to former for aflastning; afløsning i hjemmet og aflastning uden for hjemmet.

I familier med børn med handicap kan der være brug for ekstra hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen og leve et godt familieliv.

Nogle af de støttemuligheder, der kan være for en familie til et barn med handicap, er afløsning i hjemmet eller aflastning uden for hjemmet i en aflastningsfamilie eller på et opholdssted for børn/unge.

Når vi undersøger, om din familie er berettiget til en af støtteformerne, ser vi på din families samlede situation, herunder andre støtteformer, dag- eller skoletilbud, muligheder i jeres netværk og jeres samværs- og arbejdssituation. Vi ser også på graden af dit barns funktionsnedsættelse.

Afløsning i hjemmet

Afløsning er en mulighed for at få dit barn med handicap passet i eget hjem af en udefrakommende. Nogle vil måske kalde det barnepige, andre vil kalde det en hjælper i hjemmet. Vi kalder personen en afløser, fordi vedkommende afløser dig og din familie i jeres opgave med barnet/den unge, så I selv kan foretage jer andre ting i hjemmet.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at få afløsning om natten. Afløseren kan heller ikke passe eventuelle søskende til dit barn med handicap. 

Hvis du har forslag til en egnet afløser, vil rådgiveren undersøge, om vi kan godkende afløseren. Der vil blive indhentet en børne- og straffeattest. Hvis personen kan godkendes, vil denne blive ansat af kommunen som afløser hos dit barn.

Afløsning bevilges efter § 44 jf. § 84 i Serviceloven.

Aflastning udenfor hjemmet

Aflastning er en mulighed for at få passet dit barn med handicap i en aflastningsfamilie eller på et aflastningstilbud for børn/unge, hvor barnet kan overnatte.

Det er også muligt at få aflastning uden for hjemmet uden overnatning. Hvis du ønsker/finder en familie til dette, skal familien godkendes efter samme regler, som hvis det var med overnatning.

Hvis dit barn bevilges aflastning på et opholdssted, vil vi som udgangspunkt bruge et af kommunens egne tilbud. På børnehandicapområdet i Randers Kommune har vi aflastningstilbuddet Spiren.

Omfanget af aflastning vurderes ud fra behovet i din familie.

Aflastningen kan bruges som et alternativ eller supplement til afløsning i hjemmet.

Aflastning kan bevilges efter § 44 jf. § 84 i Serviceloven, hvis behovet for aflastning er direkte afledt af dit barns funktionsnedsættelse. Aflastning kan også bevilges efter § 52.3.5 i Serviceloven, hvis dit barn har brug for særlig støtte, som ikke kan leveres i hjemmet, eller/og der er tale om en social situation i jeres hjem.

Sådan søger du

For at søge om afløsning eller aflastning, skal du i første omgang kontakte Myndighed Børnehandicap, som træffes på hverdage kl. 9-13 på tlf. nr. 21474361. Herefter vil det blive vurderet, om dit barn er i målgruppen for tilbuddet.

Hvis du vil vide mere om afløsning og aflastning, kan du spørge jeres rådgiver i Myndighed Børnehandicap eller læse i vores kvalitetsstandarder på området (kvalitetsstandard nr. 2 og kvalitetsstandard nr. 3).

Hvis I ikke har en rådgiver så kontakt Myndighed Børnehandicap på tlf nr. 2147436. De træffes alle hverdage kl. 9-13.