Hjælpemidler og bil

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at søge om støtte til en handicapbil og hjælpemidler.

Hjælpemidler

Hvis man har et handicap kan der være behov for specielle hjælpemidler for at få hverdagen til at fungere. For eksempel særligt ortopædisk fodtøj, særlig beklædning, arm/benproteser, kørestole, støttekorsetter eller specielle briller/kontaktlinser.

Hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette dagligdagen i hjemmet eller i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, kan man få støtte til hjælpemidlet.

Handicapbil

Betingelsen er, at man har yderst vanskeligt ved at få dagligdagen til at fungere uden brug af bil. Det vil sige, at der skal være behov for kørsel til og fra arbejde, til og fra uddannelse eller kørsel, som i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Støtten bliver givet som rentefrit lån. Det er også muligt at få støtte til en særlig indretning af bilen.