Forberedelsesmøde

Forberedelsesmødet er et refleksionsværksted, hvor borgeren kan blive bevidst om sine ønsker, håb og drømme for eget liv.

Forberedelsesmødet er et refleksionsværksted, hvor borgeren kan blive mere bevidst om sine ønsker, håb og drømme for eget liv. Dette for at klæde borgeren på til at være en aktiv part under udarbejdelsen af ”Mit liv – Min plan”. Til forberedelsesmødet vil borgeren udfylde et forberedelsesark, som medbringes til borgerplansmødet. Arket viser borgerens behov, håb og drømme for fremtiden.

Til forberedelsesmødet præsenteres borgeren desuden for den visuelle borgerplan, som skal anvendes under borgerplansmødet, samt en præsentationsvideo til ”Mit liv – min plan”, der forklarer, hvad der skal ske under og efter borgerplansmødet.