Visuel borgerplan- borgerplansmøde

Formålet med den visuelle borgerplan ”Mit liv – Min Plan” er at give borgere større medindflydelse og ansvar, så der i højere grad arbejdes ud fra den enkeltes håb, drømme og behov.

Med den visuelle borgerplan "Mit liv – Min plan" arbejdes der i høj grad ud fra den enkeltes håb, drømme og behov.  På den måde styrkes borgerens motivation for egen udvikling mod så selvstændigt et liv som muligt.

Den visuelle borgerplan udarbejdes i samarbejde mellem borger, myndighed, udfører og eventuelle pårørende under borgerplansmødet.

"Mit liv – Min plan" vil indeholde borgermål, som udspringer af borgerens ønsker og behov. Til hvert borgermål vil borgerens nuværende mestringsniveau blive vurderet ud fra en skala. Der vil desuden blive angivet et forventet mestringsniveau ved udløb af borgerplan. Til opfølgningsmøde på borgerens "Mit liv – Min plan" vil borgerens mestringsniveau derfor igen blive vurderet.

 "Mit liv – Min plan" danner grundlag for borgerens sociale indsats. Der kan løbende blive justeret i borgerplanen, såfremt der sker ændringer i borgerens situation.