Hvis du har et hørehandicap

Få forskellige former for hjælp til din hørenedsættelse, f.eks. høreapparat, høretekniske hjælpemidler og vejledning m.m.