Er du over 18 år og har en hørenedsættelse

Du kan få forskellige former for hjælp til din hørenedsættelse, f.eks. høreapparat, høretekniske hjælpemidler og vejledning m.m.