Ansøgning om servicehund

En servicehund betragtes som et hjælpemiddel og bevilges efter lov om social service § 112.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad det vil sige at have en servicehund. På Servicehundeforeningens hjemmeside kan du læse om servicehunde og krav til ansøger.

Du ansøger om servicehund ved at udfylde den formular, der linkes til herunder. Det kræver NemID at udfylde formularen. I formularen skal du udfylde:

  • Personoplysninger
  • Information om dine forudsætninger for at have en servicehund
  • Information om dit behov for servicehund
  • Samtykke og tro og loveerklæring

Du kan evt. vedhæfte dokumentation for din funktionsnedsættelse i formularen.

Ansøgningsformularen er delt op i flere dele, og du kan først komme videre til næste del, når du har udfyldt alle de obligatoriske felter i den del, du er i gang med.

Du har mulighed for at gemme din ansøgning undervejs, så du kan færdiggøre den senere.

Sådan behandler vi din ansøgning

Læs om, hvordan vi behandler din ansøgning.

Har du brug for et andet hjælpemiddel?

Har du brug for et andet hjælpemiddel end det, der er beskrevet ovenfor?

Se oversigten over de forskellige hjælpemidler, du kan søge om.