Til dig, der er bevilget et eller flere hjælpemidler

Her finder du informationer om bl.a. frit valg, udlevering, drift og vedligeholdelse, når du har ansøgt og fået bevilget et eller flere hjælpemidler.

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.

Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du betale en eventuel merpris.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte den sagsbehandler, som behandler din ansøgning om hjælpemidlet.

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til kommunens krav til egnethed. Du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til kommunens krav til egnethed. Disse krav vil fremgå af bevillingsskrivelsen.

Hjælpemidlet vil stadig være Randers Kommunes ejendom.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Har du fået bevilget et hjælpemiddel, bestiller din sagsbehandler det på Hjælpemiddelhuset. Hvis hjælpemidlet er på lager, har du mulighed for selv at hente det allerede dagen efter. Hvis ikke du har mulighed for at hente det, kan det blive leveret på vores ugentlige køredage.

Hvis du har fået bevilget et hjælpemiddel, der skal bestilles hjem, vil hjælpemidlet ofte blive levereret af forhandleren, og din sagsbehandler deltager i afleveringen. Har du spørgsmål til dette, så kan du kontakte din sagsbehandler.

Hvis du skal aflevere et hjælpemiddel, kan du selv indlevere det til Hjælpemiddelhuset. Har du brug for at få det afhentet, skal du kontakte Hjælpemiddelhuset.

Har du brug for at vide, hvornår dine hjælpemidler bliver hentet eller leveret, kan du ringe til Hjælpemiddelhuset.

Hjælpemiddelhuset: Agerskellet 22, 8920 Randers NV. Telefon: 8915 8600

Du har pligt til at afholde udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Du skal opbevare dit hjælpemiddel forsvarligt.

Sådan vedligeholder du dit hjælpemiddel:

  • du skal rengøre hjælpemidlet i varmt vand, med mild sæbe og en fugtig klud
  • det er vigtigt at du kontrollerer dækket for slid og revner
  • du skal også kontrollere dæktrykket. Normalt er det 2,5 bar på el-køretøjer

Du skal selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på en kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Randers Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende inden for samme år.

Hvis du har behov for at få repareret dit hjælpemiddel, kan du kontakte Hjælpemiddelhuset på telefon 89 15 86 00.

De vurderer, om hjælpemidlet kan laves, eller om du skal søge om et nyt.

Hvis du selv bestiller en reparation uden om Hjælpemiddelhuset, kan det være, at du selv skal betale for reparationen.

I forbindelse med reparationen vurderer de også, om skaden skyldes almindeligt slid, eller om det skyldes misligholdelse af hjælpemidlet. 

Hvis reparationen skyldes almindeligt slid, skal du ikke betale noget, men hvis reparationen skyldes misligholdelse eller påført skade, skal du som udgangspunkt selv betale for reparationen. Der kan efterfølgende evt. blive tale om en ændring af din bevilling (måske anden type hjælpemiddel eller fratagelse).

Hvis du er bevilget et hjælpemiddel, som ikke længere passer, skal du ansøge på ny. Vi vurderer herefter, om hjælpemidlet kan tilpasse/repareres, eller om der kan bevilges et nyt. Du er velkommen til at ringe og få råd og vejledning, se kontaktoplysningerne.