Ansættelse til pasning af nærtstående

Ønsker du at passe en nær pårørende, der lider af en alvorlig sygdom eller er handicappet, har du ret til at søge orlov hos din arbejdsgiver og få udbetalt løn fra kommunen.

Pasningsordningen er for personer der har forbindelse til arbejdsmarkedet, dvs. har et job, driver selvstændig erhvervsvirksomhed eller er aktivt jobsøgende, og som ikke i forvejen har en overenskomst, der giver ret til denne type af orlov.

Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig.
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig.
  • at den syge eller handicappede skal i døgnpleje uden for hjemmet, hvis ikke den pårørende passer vedkommende , eller at der er et behov for en pleje, der svarer til et fuldtidsarbejde.
  • at begge parter - den syge og den pårørende - er enige om, at pasningsordningen er en god ide.

Pasningsordningen kan vare op til seks måneder, og kan evt. deles op i to perioder.

Du ansættes i den kommune, hvor den handicappede eller syge bor eller tager ophold. Du får udbetalt løn fra kommunen og bevarer din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Der visiteres efter Servicelovens § 118.

Ønsker du at søge om denne hjælp, kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 89 15 25 90.