Oversigt over tilbud på socialområdet

Tilbud på handicapområdet

På handicapområdet finder du tilbud om:

  • Bosteder
  • Dagtilbud til børn
  • Uddannelse og undervisning
  • Beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Se tilbud på handicapområdet.

Tilbud til socialt udsatte

Til socialt udsatte finder du tilbud om:

  • Væresteder
  • Boliger

Se tilbud til socialt udsatte.

Tilbud på psykiatriområdet

På psykiatriområdet finder du tilbud om:

  • Botilbud og vejledning
  • Beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
  • Uddannelse og undervisning

Se tilbud på psykiatriområdet.