Kreaværksted

Der er mulighed for, at man kan være i tæt samspil med andre eller placere sig ved et bord sammen med en anden.

viser borgere der sidder og laver små kreative ting

Der arbejdes med mange forskellige former for materialer og metoder inden for bl.a. strikning, hækling, syning, vævning, læderarbejde mv.

Aktiviteten tilpasses den enkeltes funktionsniveau, så der i videst muligt omfang kommer et godt resultat ud af det. Flere brugere af værkstedet deler gerne ud af sin erfaring og kunnen på tværs af deltagerne.

Det giver glæde og anerkendelse at kunne give videre af sin erfaring og kreative evner samt at kunne skabe et godt produkt, som kan bruges og evt. sælges.

Der kan her bl.a. trænes koncentration og vedholdenhed. Begrænse angst og negative tanker og dermed mindske risikoen for depression. Arbejdet med de kreative elementer kan ligeledes stimulere hukommelse og indlæringsevnen.

Sociale kompetence højnes gennem samvær og samspil med andre. At have noget at være fælles med andre om kan gøre samværet mere frit og mindre angstfyldt.

Kontakt

Ruth Vendelbo
Tlf.: 2051 1042

Psykiatriens Hus, Indgang B s 2.

Der findes elevator via en rampe på bagsiden af huset.