Kunstlaboratorie

Kom og vær kreativ i Psykiatriens Hus. Du kan lave flotte malerier. Vi har alle redskaberne og maling, du skal bare medbringe lysten til at male.

kreativ billede af det øverste del af et ansigt som er malet i mange farver

Kunstlaboratoriet

”Kunsten berører og bevæger os. Den vækker nye tanker og åbner uvante døre i forståelsen af os selv og omverdenen. Derfor kan kunstnerisk udfoldelse nære og berige menneskelige udviklingsprocesser” - Citat: Hanne Stubbe Teglbjærg.

Kom og vær kreativ i Psykiatriens Hus. Vi har redskaberne og maling, du skal bare medbringe lysten til at male.

Kunstlaboratoriet er for den øvede og lidt rutinerede kunstner, man skal være rimelig selvhjulpen på dette hold. Vi har fortiden plads til 8 personer og derover vil man blive tilbudt at komme på venteliste, hvis dette ønskes.

Vi har på dette hold et årshjul der er delt op i kvartaler med forskellige temaer, det er dog frivillig om man ønsker at deltage eller bare male selvstændigt på sit eget. Vi har også et borgermøde en gang om måneden hvor vi afstemmer forventninger og hvor der bliver delt informationer til gavn for holdet.

Holdet er hver fredag i tidsrummet kl. 8.00-14.00

Der må påregnes betaling for brug af materialer.

Kontakt

Jette Hyllested

telefon: 27 53 51 58