Livsstil og kost

I Psykiatriens Hus er der forskellige aktiviteter med fokus på livsstil og kost.

Herunder kan du læse om de forskellige aktiviteter der er på nuværende tidspunkt.

Mad skolens formål er at sætte fokus på kostens betydning for vores velbefindende.

Med den rette sammensætning af kosten kan vi forbedre hjernens funktioner og styrke hukommelsen samt forebygge livsstilssygdomme.

Uhensigtsmæssig sammensætning af kosten kan derfor medføre dårlig hukommelse, inaktivitet, overvægt, somatiske sygdomme, vredesudbrud som ellers ikke ville komme til udtryk, uregelmæssig søvn, samt depression. Vi har alle hørt sloganet ”du er hvad du spiser”. Dette er fortsat gældende, hvis vi ikke kan tænke, er det svært at træffe de rigtige valg. Forskningen i ”kostens betydning for hjernen” er indenfor de sidste år eksploderet og er højaktuel, derfor dette fokus på kostens betydning for vores liv og velbefindende.

Madskolen retter sig mod borgere, der lever med psykisk sårbarhed, og som ønsker konkrete redskaber og vejledning i forhold til mestring af sund kost.

Læs folder om Madskole.

Du kan få individuel kostvejledning ved Marlene Rohde.

Det er en forudsætning, at man oplever en indre motivation og er klar til at arbejde aktivt for et sundere liv med mening og højere livskvalitet, og at man er ”godt på vej” i sin recoveryproces - herunder har iboende ressourcer til at indgå i et recovery-orienteret vejledningsforløb, der kræver, at man bidrager aktivt med sine erfaringskompetencer og viden i forhold til den aktuelle problemstilling.

Man har mulighed for at opsøge viden og vejledning omkring egen livsstil (kost, motion og søvn). På baggrund af vejledningen og den nye livsstil oplever borgere, at denne bidrager til en positiv udvikling i egen recoveryproces, hvor oplevelsen af øget livskvalitet og mening kan beskrives af borgeren selv. Borgeren opnår en sundere almen tilstand, og dermed nedsætter risikoen for livsstilssygdomme.

Vejledningen tilbydes over 5 gange og er individuel tilpasset borgeren og dennes aktuelle problemstilling. Der vejledes overordnet indenfor kost, motion og søvn. Første gang 1½ time og efterfølgende 4x1 time.

Vejledningen tager afsæt i en recoveryorienteret tilgang, hvor borgerens egne erfaringer og viden omkring den aktuelle problemstilling samt egne ressourcer i forhold til denne inddrages aktivt og ligeværdigt i en dialogbaseret vejledning. Dette med det formål, at det er borgeren selv, der definerer sit mål og er aktiv i egen livsstilsomlægning og recoveryproces.

Hvis borgeren vurderes til ikke at være parat til at arbejde aktivt med egen livsstil, tages der en ligeværdig dialog herom. Det aftales i fællesskab, hvad borgeren evt. kan sætte i stedet for (f.eks. andet tilbud i Psykiatriens Hus) indtil han/hun er klar til at indgå i en aktiv forandringsproces.

Kontakt Malene Rohde på tlf. 21 74 02 79

Læs folder om individuel kostvejledning.

Randers Kommune/Psykiatriens Hus vil gøre det nemmere for borgeren at vælge sundt, og målet er at fremme sundheden, forebygge udviklingen af livsstilsbetingede sygdomme samt styrke forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Vi lægger vægt på sunde rammer og retningslinjer og vil arbejde med:

  • Sund mad
  • Mere bevægelse
  • Røgfrie miljøer

Psykiatriens Hus har udarbejdet en kostprofil. følg linket og se nærmere.

Psykiatriens Hus' kostprofil

Behandlingen understøtter en række andre metoder som f.eks. terapeutisk behandling og recovery proces og virker bedst over et længere tidsrum.

Metoden består af 5 kinesiske ørepunkter i hvert øre. Man kan vælge at supplere med andre punkter. Akupunktørerne vil nøje fortælle om hvilke muligheder, der er og hvad det kan hjælpe for.

Når nålene er sat i er det vigtigt, at man sidder så man kan slappe så godt af som muligt. Der er forskellige stoletyper samt puder og tæpper til at gøre det behageligt. Lyset bliver dæmpet og der spilles stille musik. Der skal påregnes at skulle bruge en time pr. gang

NADA forgår i gruppe med op til 10 personer.

Vil du vide mere om Nada Akupunktur kan du kontakte

NADA
Tlf.: 21 48 62 10

Tina Arent
Tlf.: 51 97 99 08 

Jette Hyllested
Tlf.: 27 53 51 58

Susanne Vestergaard
Tlf.: 30 43 53 60

Lotte Cramer
Tlf.: 51 97 98 76

Ruth Vendelbo
Tlf.: 20 51 10 42

Læs folderen om Nada akupunktur.

Der findes en massagestol i stueetagen ved indgang B. Der er mulighed for at købe poletter i administrationen på samme etage. Èn polet for 10 kr. eller 3 poletter for 25 kr. Stolen er skærmet af ved hjælp af en rumdeler.