Øvrige tilbud

Psykiatriens Hus byder på mange spændende og gode tilbud til dig. Find ud af, hvad der passer til dig.

Formålet med foreningen er at udvikle medlemmernes sociale sammenhæng og netværk. Foreningen har faste ugentlige aktiviteter som svømning, fitness, ridning, fodbold, floorball, skak og bowling. Derudover arrangerer foreningen udflugter, ture, førstehjælpskurser og meget mere ud fra medlemmernes ønsker og behov.

Foreningen SAM, der er en frivillig forening, er uafhængig af bundne myndighedsopgaver og kan derfor møde det enkelte menneske på et ligeværdigt niveau.

Foreningen arbejder med udvikling af foreningen SAM i forhold til markedsføring, hvervning af frivillige og brugere, samt nye og innovative tiltag/aktiviteter.

Aktiviteterne skal understøtte bedring af udsatte borgeres generelle sundhed og sociale kompetencer.

Organisere og koordinere konkrete motionsaktiviteter

Organisere og koordinere sociale og netværksskabende aktiviteter

Fundraising af midler til foreningens aktiviteter

Læs mere på SAM-foreningens hjemmeside.

Idræt For Sindet er en forening for dig, som har lyst til at dyrke motion i trygge og rolige rammer. Her er ikke noget pres, stress eller jag - vi har plads til småsnak, hygge og samvær.

Har du brug for helt ro omkring dig, får du det. Hvis du har du brug for hjælp til aktiviteten, er vi der for dig.

Vi er åbne, vi lytter gerne til dine behov og ser, om vi kan finde en løsning, der passer netop dig i aktiviteten.

Vi udbyder en vifte af aktiviteter - men er åbne over for nye ideer og tiltag. Så hvis du brænder for en sportsgren eller lignende, så kom og snak med os. Vi udskifter løbende aktiviteter afhængig af medlemmernes interesse.

Se mere på IFS Randers' hjemmeside.

Kontakt

Idrætskoordinator
Henrik Sørensen
Tlf.: 4040 8672

Idrætskoordinator

Kasserer

I løbet af året bliver der arrangeret forskellige arrangementer. 

Sindets dag d. 10.10 er et nationalt arrangement med forskellige aktiviteter, og med fokus på psykiatriområdet og med inddragelse af frivillige foreninger.

i november måned afholdes der julemarked i Psykiatriens Hus. Her her private mulighed for at leje en stadeplads til egen bod. Foreninger der ikke har til huse i Psykiatriens Hus er meget velkommende 

Der afholdes jule afslutning den sidste torsdag op til jul. Her bydes på julesang, gløgg og æbleskiver.

Udarbejdelse af en individuel borgerplan er et frivilligt tilbud.

Der indgås en aftale mellem en medarbejder og borgeren om udarbejdelse af en recoveryorienteret borgerplan indenfor en tidsramme af 3 uger fra introduktionen. Der opstilles individuelle mål samt opfølgningsdato efter 3 måneder. Ved opfølgningen inddrages relevante medarbejdere i en dialog med borgeren.

Aktiviteter bredt set i Psykiatriens Hus inddrages i borgerplanen efter ønsker og behov.