Botilbud til unge

Paderuphus er et midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107 for dig, der er over 18 år og er psykisk sårbar.

Som borger på Paderuphus skal du være motiveret for at:

 • arbejde med din §141 handleplan, mere specifikt dine mål og delmål. Inden du flytter ind på Paderuphus er dette afklaret med din sagsbehandler.
 • lære at forholde dig til din psykiske sårbarhed.
 • orientere dig i forhold til Recovery med fokus på bl.a. personcentrering, ønsker, håb og drømme.
 • tage imod støtte til fx uddannelse, beskæftigelse og fritidsaktiviteter
 • samarbejde med dit kontaktteam vedr. botræning, såsom madlavning, indkøb, tøjvask, økonomi m.m.

Ydermere kan du på Paderuphus opleve en tryghed, fællesskab og nye venskaber.

Formålet med din tid på Paderuphus er, at du gennem din udvikling bliver parat til at flytte i egen lejlighed, evt. med mestringsvejleder eller flytter til anden form for psykiatrisk bostøttetilbud, hvis du vurderes at have behov herfor.

Metoder og faglige tilgange du kan blive mødt af på Paderuphus:

 • Recovery-understøttende tilgang
 • Motiverende samtaler (MI)
 • NADA -behandling
 • Mentalisering.

Du vil på Paderuphus møde 11 medarbejdere, som primært er uddannet Pædagog eller SOSU-assistent. Der er primært to medarbejdere på arbejde dag/aften, samt en vågen nattevagt.

Der visiteres til ophold på Paderuphus via Socialafdelingen, Laksetorvet 1, 8900 Randers C - Tlf. 89 15 15 15

Paderuphus’ målgruppe er primært for dig, der er mellem 18 og 30 år, er psykisk sårbar og har behov for støtte til at arbejde med dine mål og derved opnå en mere selvstændig tilværelse. Måske har du en af følgende diagnoser:

 • Skizofreni
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Angst
 • Spiseforstyrrelse
 • Dobbeltdiagnose.

Lige meget hvem man er, har man brug for opmærksomhed, nærvær, omsorg og støtte til at leve eget liv på egne præmisser. Men vi er alle unikke mennesker, så den opmærksomhed, det nærvær og den støtte, som vi hver især har brug for, er individuel. Derfor tilpasser vi støtten individuelt – lige præcis til dig og dine behov. I fællesskab finder vi frem til dine ressourcer og problemstillinger.

At skabe rammerne for at være aktør i eget liv. Hvor en meningsfuld hverdag er med til at øge livskvaliteten.

Paderuphus' værdigrundlag er baseret på Randers Kommunes værdigrundlag, som er:

 • Ordentlighed
 • Ligeværdighed
 • Forskellighed
 • Udvikling
 • Frihed
 • Åbenhed.

Du bestemmer over dit eget liv. Vi støtter naturligvis der, hvor du har brug for det, men som udgangspunkt, er du selv er aktør i dit eget liv bl.a.:

 • Du deltager i udarbejdelsen af din egen handleplan. Du er med til at kvalificere dine ønsker for din tid på Paderuphus i form af mål og delmål, som du i samarbejde med medarbejdere er med til at realisere. Der er opfølgning på din handleplan hver 3. eller 6. måned efter aftale med din sagsbehandler.
 • Du har selv indflydelse på at reducere de udfordringer, der er i dit liv.
 • Du har mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler.

Paderuphus rummer 14 toværelses lejligheder, samt en akutplads alle med eget toilet/bad og the køkken.

Alle lejligheder har egen indgang og terrasse.

Du underskriver en bolig kontrakt. Du betaler ikke indskud ift. indflytning. Huslejen er reguleret efter den lønindtægt du har.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal bestille internet og tv ved indflytning.

De fælles indendørs faciliteter består af TV-opholdsstue, fælleskøkken, fællesvaskeri, bordtennis, poolbord mv. Der er brandalarm over hele huset.

I socialpsykiatrien vil en stor del af kontakten mellem sagsbehandleren og os gå via de enkelte daglige ledere. Ønsker du oplysninger om indsats, pladser mv. Ved Paderuphus kan du kontakte:

Afdelingsleder for Paderuphus
Malene Andrea Rude
Tlf.: 2371 5821
E-mail: Malene.Andrea.Rude@randers.dk